Svets ISO 3834

Ett kvalitetssystem för svetsning som är certifierat enligt SS-EN ISO 3834 ökar företagets produktivitet, konkurrenskraft och trovärdighet.

ISO 3834 består av sex delar, där ISO 3834-1 ’Kriterier för val och tillämpning av lämplig nivå för kvalitetskrav’ ger en översikt för tillämpning och fungerar som vägledning till de övriga fem delarna. ISO 3834 omfattar kvalitetskrav för tillverkning av svetsade produkter och konstruktioner och är utarbetad så att:

  • den är oberoende av typen av den tillverkade konstruktionen
  • den definierar kvalitetskrav för svetsning i svetsverkstäder och/eller på montageplatser
  • den ger vägledning i att beskriva företags förmåga att tillverka konstruktioner, som uppfyller specificerade krav
  • den ger underlag för att bedöma företags förmåga att svetsa.

Standarden har tre nivåer:

  • ISO 3834-2 ’Omfattande kvalitetskrav’ som är den mest krävande standarden och används vid tillverkning av svetsade konstruktioner där det ställs krav på produktionsförberedelse, produktionsplanering, svetsprocedurer, övervakning, OFP-kontroll och spårbarhet.
  • ISO 3834-3 ’Normala kvalitetskrav’ är en mellannivå, där de flesta av kraven från del 2 går igen, dock inte alla.
  • ISO 3834-4 ’Enkla kvalitetskrav’ innehåller mycket få krav och används vid enkla konstruktioner.

Opartiskhet och kompetens

Våra auditörer och experter är utvalda specialister, som alla uppfyller stränga krav gällande opartiskhet och kompetens. FORCE Certification A/S är ackrediterat av DANAK som är den danska motsvarigheten till SWEDAC.

Funderar ni på att certifiera ert företag eller byta certifieringsorgan så tveka inte att kontakta oss på info@force.se

Per Händemark

Per Händemark

Lead Auditor