Certifiering av arbetsmiljöledningssystem – OHSAS 18001
– För en säker och hälsosam arbetsmiljö

Ett OHSAS 18001 certifikat visar att ert ledningssystem aktivt stöder och tar ansvar för företagets arbetsmiljöfrågor gällande säkerhet och hälsa för sina anställda. OHSAS 18001 säkerställer att ständiga förbättringar genomförs samt att gällande lagkrav är uppfyllda. OHSAS 18001 kompletterar övriga ledningssystem, t.ex. ISO 9001 och ISO 14001 mycket väl strukturmässigt.

OHSAS 18001

Standarden innehåller ett antal huvudelement, vilka alla kantillämpas för både tjänste- och tillverkande företag:

  • En företagsanpassad arbetsmiljöpolicy.
  • Identifierade arbetsmiljörisker och lagkrav.
  • Mål och planer säkerställer ständiga förbättringar
  • Ledningsaktiviteter som styr hälso- och säkerhet
  • Kontinuerlig granskning, utvärdering och förbättring av systemet.

Opartiskhet och kompetens

Våra auditörer och experter är utvalda specialister, som alla uppfyller stränga krav gällande opartiskhet och kompetens. FORCE Certification A/S är ackrediterat av DANAK som är den danska motsvarigheten till SWEDAC.

Funderar ni på att certifiera ert företag eller byta certifieringsorgan så tveka inte att kontakta oss på info@force.se

Download vår brochyr om certificering av arbetsmiljöledningssystem, klicka här.