Certifiering av arbetsmiljöledningssystem – OHSAS 18001/ISO 45001
– För en säker och hälsosam arbetsmiljö

Ett OHSAS 18001/ISO 45001 certifikat visar att ert ledningssystem aktivt stöder och tar ansvar för företagets arbetsmiljöfrågor gällande säkerhet och hälsa för sina anställda. OHSAS 18001/ISO 45001 säkerställer att ständiga förbättringar genomförs samt att gällande lagkrav är uppfyllda. OHSAS 18001/ISO 45001 kompletterar övriga ledningssystem, t.ex. ISO 9001 och ISO 14001 mycket väl strukturmässigt.

OHSAS 18001

Standarden innehåller ett antal huvudelement, vilka alla kantillämpas för både tjänste- och tillverkande företag:

  • En företagsanpassad arbetsmiljöpolicy.
  • Identifierade arbetsmiljörisker och lagkrav.
  • Mål och planer säkerställer ständiga förbättringar
  • Ledningsaktiviteter som styr hälso- och säkerhet
  • Kontinuerlig granskning, utvärdering och förbättring av systemet.

Opartiskhet och kompetens

Våra auditörer och experter är utvalda specialister, som alla uppfyller stränga krav gällande opartiskhet och kompetens. FORCE Certification A/S är ackrediterat av DANAK som är den danska motsvarigheten till SWEDAC.

Funderar ni på att certifiera ert företag eller byta certifieringsorgan så tveka inte att kontakta oss på info@force.se

Download vår brochyr om certificering av arbetsmiljöledningssystem, klicka här.