Stål (EN 1090-1)

Från 1 juli 2014 kommer i praktiken CE-märkning att vara obligatoriskt för alla bärverksdelar i stål som levereras till en byggarbetsplats i Sverige. Den som ansvarar för CE-märkningen måste ha ett certifikat i enlighet med SS-EN 1090-1.

Att inte certifiera verksamheten enligt SS-EN 1090-1 innebär att företaget inte kan CE-märka de produkter man tillverkar och levererar till en byggarbetsplats.

Läs mer om certifiering enligt SS-EN 1090-1 här.

Opartiskhet och kompetens

Våra auditörer och experter är utvalda specialister, som alla uppfyller stränga krav gällande opartiskhet och kompetens. FORCE Certification A/S är ackrediterat av DANAK som är den danska motsvarigheten till SWEDAC.

Funderar ni på att certifiera ert företag eller byta certifieringsorgan så tveka inte att kontakta oss på info@force.se

Per Händemark

Per Händemark

Lead Auditor