Sökning av certifikat

Nedan kan du søka efter et gällande produktcertifikat eller certifikat för ledningssystemer.

Sökningen visar certifikat utfärdat efter den 1 januari 2016.

Certifikat utfärdade före 1 januari 2016 kan sökas under ”Gällande certifikat utfärdade före den 31 December 2015”.

Om certifikatet inte visar i sökningar det kanske har gått upphörande datum eller kanske certifieringsprocessen är inte färdig.

Om din sökning inte ger ett komplett resultat måste du förfina din sökning eller kontakta oss.  Kontakta oss gärna om

  • du behöver mer information (t.ex. på multi-site certifikat)
  • du söka certifikat utfärdade före 2007.

Sökning är på engelska.

Our Terms of Delivery is parted into 2 documents, our ”General Conditions” and our ”General Terms for Certification of Management Systems – ABC-SYS”.

The requirements in ABC- SYS is mandatory for a certification process and can’t be dispensed.

FORCE Certification A/Ss
General Conditions

ABC-SYS, General Conditions for
Certification of Management Systems