Upartiskhed

ERKLÆRING om Upartiskhed:

Det er essentielt for FORCE Certification A/S at kunne dokumentere sin upartiskhed og sine kompetencer, således at omverdenen kan have fuld tillid til troværdigheden og kvaliteten af vort arbejde.
Vor upartiskhed  er sikret ved, at vi

  • udelukkende beskæftiger os med certificeringsaktiviteter, og dermed ikke er aktive indenfor rådgivning og lignende
  • sikrer, at medarbejdere ikke under anden reference har ydet rådgivning til vore certificerede kunder indenfor de sidste 2 år.

Vore kompetencer er sikret ved, at vi

  • primært rekrutterer vore medarbejdere gennem FORCE Technology
  • primært yder certificering indenfor FORCE Technology’s kompetencefelt.

FORCE Certification A/S har blandt kunder og myndigheder udpeget en “Certificeringskomite”. Certificeringskomiteen giver input om politikker og principper i relation til certificeringsaktiviteternes upartiskhed og sikrer, at aktiviteterne gennemføres upartisk i henhold til de godkendte procedurer.

Signed
Jens Peter Kruse, Formand for Certificeringskomiteen
Niels Ovesen, Direktør for FORCE Certification A/S