FORCE Certification A/S er af Sikkerhedsstyrelsen udpeget som bemyndiget organ efter bekendtgørelse nr. 685 af 10. juni 2013 om gennemførelse af direktiv 2010/35/EU om transportabelt trykbærende udstyr. Dette direktiv omtales som regel som TPED.

Vores bemyndigelse fremgår af EU’s database NANDO.

FORCE Certification A/S er udpeget til at  udføre kontrol i forbindelse med:

  1. Indretning af nyt udstyr samt ombygning og reparation af pi-mærket udstyr (gasflasker, tanke, mv.) efter TPED artikel 12 og procedurerne i ADR.
  2. Fornyet overensstemmelse af udstyr (gasflasker, tanke, mv.) fremstillet efter tidligere regler med henblik på pi-mærkning efter TPED artikel 13.
  3. Periodisk undersøgelse af pi-mærket udstyr (gasflasker, tanke, mv.) efter TPED artikel 12 og procedurerne i ADR.

FORCE Certification A/S er af Arbejdstilsynet udpeget som prøvningsinstitution efter bekendtgørelse 289 af 24. april 2001 om transportabelt trykbærende udstyr med senere ændringer til følgende kontrolopgaver:

  1. Periodiske undersøgelser af udstyr (gasflasker, tanke, mv.) fremstillet efter tidligere regler efter § 9 i bekendtgørelsen.
  2. Ombygning og reparation af udstyr (gasflasker, tanke, mv.) fremstillet efter tidligere regler efter §§ 11-12 i bekendtgørelsen.
  3. Kontrol af fyldestationer efter §§ 14-19 i bekendtgørelsen.
  4. Nyindretning, kontrol med ombygning og reparation og periodiske undersøgelser af visse tanke mv., der tømmes eller fyldes ved hjælp af trykluft eller lignende efter §§ 29-34 i bekendtgørelsen.
  5. Periodiske undersøgelser af bærbare ildslukkere og flasker til indåndingsapparater efter §36 i bekendtgørelsen.
Asbjørn Andresen

Asbjørn Andresen

Technical Responsible TPED