Søgning efter gyldige certifikater

Ønsker du at verificere gyldigheden af et produktcertifikat eller certifikat for ledelsessystemer, så kan du søge nedenfor.

Hvis certifikatet ikke fremgår af listen kan det skyldes at det er udløbet eller at processen ikke er afsluttet.

Gyldigheden af produktcertifikater udstedt efter EU’s Marinedirektiv (MaRED) ses desuden af EU-kommisionens hjemmeside www.mared.org.

Produktcertifikater udstedt efter EN 10080 eller EN ISO 17660 for armeringsstålprodukter ses særskilt her.

Hvis søgningen ikke giver de ønskede oplysninger skal du søge mere eksakt eller kontakte os.

Kontakt os hvis

  • du ønsker mere information (eks. om multi-site certifikater),
  • du søger certifikater udstedt før 2007.