Arbejder din virksomhed med seriøst med CSR – og ønsker I at kunne dokumentere denne indsats overfor organisationen, kunder, medarbejdere og andre interessenter?

DS 49001 bygger på principperne i den internationale vejledende standard ISO 26001 Social responsibility og er tilpasset danske forhold.

DS 49001 standardens ledelsessystem har til formål er at sikre og dokumentere, at din virksomhed lever op til krav til:

 • God ledelse
 • Menneskerettigheder
 • Arbejdsforhold
 • Miljøforhold
 • God forretningsskik
 • Forbrugerforhold
 • Lokal samfundsudvikling og -involvering

FORCE Certification A/S kan certificere jeres arbejde med samfundsmæssigt ansvar og CSR.

Fordelene ved en DS 49001 certificering:

 • Dokumenteret, systematisk og seriøst arbejde med CSR
 • Troværdighed: I styrker troværdigheden om jeres forretning over for interessenter, idet jeres certificering er foretaget af et uvildigt og anerkendt certificeringsorgan.
 • Markedsføringsfordele: Det styrker jeres image i forhold til kunder og konkurrenter; samt nuværende og fremtidige medarbejdere, at I er certificeret i henhold til CSR.
 • Løbende uvildig overvågning af jeres præstationer ved en ekstern audit.
 • Input til at udvikle og forbedre jeres målrettede og dokumenterede indsats.

Kravgrundlaget er DS 49001 standarden. Har din virksomhed allerede etableret ledelsessystemer, f.eks. et kvalitetsledelsessystem efter ISO 9001, et miljøledelsessystem efter ISO 14001 eller et arbejdsmiljø-ledelsessystem efter ISO 45001, er det naturligt at integrere DS 49001 heri.

Hvordan foregår en certificering hos FORCE Certification A/S?

Et typisk forløb vil være:

1) Aftaleindgåelse, hvor certificeringsforløbet kan planlægges.

2)  Fase 1, hvor auditorer fra FORCE Certification A/S vurderer, om virksomhedens ledelsessystem lever op til DS 49001 standarden.

3) Fase 2, hvor auditorer fra FORCE Certification A/S interviewer og observerer nøgleområder i virksomheden for at konstatere, om ledelsessystemet er korrekt implementeret og bliver fulgt i dagligdagen.

4) Behandling af evt. problemområder og afvigelser

5) Efter vellykket certificering udsteder FORCE Certification A/S et certifikat, der dokumenterer jeres arbejde med CSR efter DS 49001 standarden.

6) FORCE Certification A/S udfører herefter et årligt overvågningsaudit hos jer for at verificere opretholdelsen af certifikatet.

FORCE Certification A/S’ auditorer går til opgaven med en anerkendende tilgang og tilstræber at give virksomheden et værdiskabende certificeringsforløb, hvor virksomheden får fokus på forbedringsområder og kritiske områder, som virksomheden kan arbejde aktivt med.

Anne Husted

Anne Husted

Salgschef

Søg et gyldigt certifikat