PPE – Personlige Værnemidler

FORCE Certification A/S har i årtier været udpeget som bemyndiget organ (Notified Body) af Arbejdstilsynet til udførelse af overensstemmelsesvurderinger i henhold til Direktivet for personlige værnemidler (PPE), 89/686/EØF. Dette direktiv er nu erstattet af den nye EU-forordning PPE(EU) 2016/425, som vi ligeledes har opnået akkreditering og bemyndigelse efter.

Som bemyndiget organ har vi ID nr. 0200. Udpegningen er akkrediteret af DANAK.

Overenstemmelse af PPE produkter kan indtil april 2019 fortsat erklæres efter det gamle direktiv, men efter 21. april 2019 skal samtlige PPE produkter opfylde kravene i den nye forordning, hvilket ofte indebærer at produkterne muligvis skal afprøves efter seneste standarder.

Vores bemyndigelse omfatter værnemidler med kategori II og III indenfor:

  • Konstruktionsfasen med typeafprøvning – artikel 10 eller modul B
  • Fremstillingsfasen med produktkontrol – metode 11A eller modul B
  • Kontrol af produkt- eller produktionssystem (kvalitetssystem) under metode 11B eller modul D.

Du skal for at opnå en certificering overholde vores certificeringskrav.

Vores bemyndigede områder opdateres løbende på hjemmesiden Nando.

Kasper Munk Eliasen

Kasper Munk Eliasen

Afdelingsleder

Information om ny PPE-forordning

FORCE Certification A/S har udarbejdet denne beskrivelse om indførelse af Forordning 2016/425 om personlige værnemidler.

INDFØRELSE AF PPE (EU) 2016/425

Ved indsendelse af ansøgningsskemaer accepterer du FORCE Certification A/S’s politik for håndtering af persondata iflg. GDPR. Persondatapolitikken fremgår her.