Certificering af personlige værnemidler (PPE)

FORCE Certification tilbyder certificering af personlige værnemidler efter gældende EU-forordning PPE(EU) 2016/425. En certificering af dit PPE-produkt sikrer den nødvendige CE-mærkning, så dit produkt kan sælges og markedsføres på det danske og europæiske marked.

FORCE Certification tilbyder at certificere personlige værnemidler (PPE) således, at du opnår rette dokumentation for produktets kvalitet til markedet.

Personlige værnemidler (PPE) som fx masker, handsker, åndedrætsværn mv. er reguleret af den gældende EU-forordning PPE(EU) 2016/425. Forordningen omfatter design, fremstilling og marketing af personlige værnemidler og sikrer at kun produkter af højeste standard må sælges i EU.

Dit produkt skal derfor CE-mærkes før du må sælge det på det danske eller europæiske marked. CE-mærket dokumenterer at produktet lever op til gældende standarder.

Jakob Steensen

Jakob Steensen

Head of Department Product Certification

Certificeringsprocessen for personlige værnemidler

En typisk proces for certificering af personlige værnemidler forløber således:

  • Producenter udfylder ansøgningsformulering for certificering.
  • FORCE Certification fremsender liste med oplysninger om hvad producenten skal levere som teknisk dokumentation ift. den pågældende standard.
  • Producenten uploader teknisk dokumentation til FORCE Certification.
  • FORCE Certification gennemgår den tekniske dokumentation i henhold til standarder og kontakter producenten hvis der mangler noget.
  • FORCE Certification udsteder certifikat til producenten.

Certificering hos bemyndiget organ

FORCE Certification er udpeget som bemyndiget organ (Notified Body) til at udføre certificering af personlige værnemidler. Som bemyndiget organ har vi ID nr. 0200. FORCE Certification er akkredieret af DANAK, Den Danske Akkrediteringsfond.

Vores bemyndigelse omfatter værnemidler med kategori II og III indenfor:

  • Konstruktionsfasen med typeafprøvning –modul B
  • Fremstillingsfasen med produktkontrol –modul C2
  • Kontrol af produkt- eller produktionssystem (kvalitetssystem) under modul D.

Du skal for at opnå en certificering overholde vores certificeringskrav.

Vores bemyndigede områder opdateres løbende på hjemmesiden Nando.

Contact

For yderligere information om hvordan vi kan hjælpe dig videre, kontakt venligst Jakob Steensen på telefon: +45 30 76 29 56 eller send en e-mail til Jakob

Modul C2

Module C2 handler om overvågning af produktion af personlige værnemidler kategori III, som beskrevet i Regulering (EU) 2016/425 Annex VII.

Læs mere om Modul C2 og hvordan du skal forstå det i vores FAQ om Modul C2 (kun på engelsk).

*Ved indsendelse af ansøgningsskemaer accepterer du FORCE Certifications politik for håndtering af persondata iflg. GDPR. Læs persondatapolitik.