PPE – Personlige Værnemidler

FORCE Certification A/S er udpeget til bemyndiget organ (Notified Body) af Arbejdstilsynet til udførelse af overensstemmelsesvurderinger i henhold til Direktivet for personlige værnemidler (PPE), 89/686/EØF.

Som bemyndiget organ har vi ID nr. 0200. Udpegningen er akkrediteret af DANAK.

Vor bemyndigelse omfatter værnemidler med kategori II og III indenfor:

  • Konstruktionsfasen med typeafprøvning
  • Fremstillingsfasen med produktkontrol
  • Kontrol af produkt- eller produktionssystem (kvalitetssystem) under metode 11A og 11B

Du skal for at opnå en certificering overholde vores certificeringskrav.

Vore bemyndigede områder opdateres løbende på hjemmesiden Nando.

Niels Jørgen Sibbernsen

Afdelingsleder