PPE – Personlige Værnemidler

FORCE Certification A/S er udpeget til bemyndiget organ (Notified Body) af Arbejdstilsynet til udførelse af overensstemmelsesvurderinger i henhold til Direktivet for personlige værnemidler (PPE), 89/686/EØF.

Som bemyndiget organ har vi ID nr. 0200. Udpegningen er akkrediteret af DANAK.

Vor bemyndigelse omfatter værnemidler med kategori II og III indenfor:

  • Konstruktionsfasen med typeafprøvning
  • Fremstillingsfasen med produktkontrol
  • Kontrol af produkt- eller produktionssystem (kvalitetssystem) under metode 11A og 11B

Du skal for at opnå en certificering overholde vores certificeringskrav.

Vore bemyndigede områder opdateres løbende på hjemmesiden Nando.

Kasper Munk Eliasen

Kasper Munk Eliasen

Teknisk Ansvarlig

Ansøgningsskemaer