AKKREDITERING OG ANMELDELSE ER I PROCES

FORCE Certification A/S er udpeget som bemyndiget organ af Miljøstyrelsen til at udføre overensstemmelsesvurdering af maskiner i henhold til EU’s direktiv om udendørs støj (OND) – EU-direktiv 2000/14/EF artikel 12.

OND gælder for 57 typer maskiner, herunder entreprenørmaskiner, løftevogne, haveudstyr, strømgeneratorer, kompressorer osv.

De maskintyper, der falder ind under anvendelsesområdet for OND, er defineret i bilag 1 til direktivet og anført i enten direktivets artikel 12 eller 13.

For maskiner, der er anført i artikel 12, gælder støjgrænser, og det er obligatorisk at inddrage et bemyndiget organ.

Bemærk : “Maskiner, der er anført i artikel 13, er ikke underlagt støjgrænser og kræver ikke inddragelse af et bemyndiget organ.”

FORCE Certification A/S er anmeldt til bilag VI “Intern kontrol af produktionen med vurdering af teknisk dokumentation og periodisk kontrol”

Morten Bording Lindskow

Morten Bording Lindskow

Technical Responsible OND