Marineudstyr – MarEd

FORCE Certification A/S er udpeget til bemyndiget organ ID nr 0200 (Notified Body) af Søfartsstyrelsen til udførelse af overensstemmelsesvurderinger i henhold til marineudstyrsdirektivet. De godkendte områder fremgår af hjemmesiden Nando.

Du skal fremsende en ansøgning til os og når samtlige undersøgelser i henhold til de(t) relevante modul(er) du har ønsket er gennemført med et positivt resultat, kan vi udstede et certifikat.

Du skal for at opnå denne certificering overholde vore certificeringskrav, som er angivet nedenfor.

Certifikatet er en af forudsætningerne for, at du som fabrikant kan overensstemmelsesmærke (ratmærke) og udstede overensstemmelseserklæring for det vurderede produkt.

Kasper Munk Eliasen

Kasper Munk Eliasen

Teknisk Ansvarlig