Måleintrumenter MID & NAWI

FORCE Certification A/S er udpeget som bemyndiget organ (Notified Body) af sikkerhedsstyrelsen til udførelse af overensstemmelsesvurdering af måleinstrumenter iht. Måleinstrumentdirektivet (MID) og NAWI direktivet (NAWID).

Produkter som er omfattet af nedenstående direktiver skal gennemgå en vurdering før fabrikanten kan udstede en overensstemmelseserklæring og mærke måleinstrumentet i henhold til bekendtgørelsen.

Måleudstyr omfattet af MID skal opfylde kravene i direktiv nr. 2014/32/EU som er implementeret i Danmark ved Sikkerhedsstyrelsens bekendtgørelser nr. 774 af 1. juni 2022 om ikrafttræden af EF-direktiv om måleinstrumenter (MID) og om udpegning af notificerede organer.

Måleudstyr som er omfattet af NAWI skal opfylde kravene i direktiv nr. 2014/31/EU som er implementeret i Danmark ved bekendtgørelse nr. 773 af 01. juni 2022 om ikke automatiske vægte (NAWI).

FORCE Certification er bemyndiget indenfor modulerne B, D, F og G for MID og NAWID.

NB: Læs om MID direktivet 2014/32/EU og om NAWID 2014/31/EU

Kurt Rasmussen

Kurt Rasmussen

Ansvarlig MID - MI-001 til MI005

Jens Hovgård Jensen

Jens Hovgård Jensen

Ansvarlig NAWID samt MID - MI-006 og MI009