Måleintrumenter MID & NAWI

FORCE Certification A/S er udpeget som bemyndiget organ (Notified Body) af sikkerhedsstyrelsen til udførelse af overensstemmelsesvurdering af måleinstrumenter iht. Måleinstrumentdirektivet (MID) og NAWI-direktivet.

Produkter som er omfattet af nedenstående direktiver skal gennemgå en vurdering før fabrikanten kan udstede en overensstemmelseserklæring og mærke måleinstrumentet i henhold til bekendtgørelsen.

Måleudstyr omfattet af MID skal opfylde kravene i direktiv nr. 2014/32/EU som er implementeret i Danmark ved Sikkerhedsstyrelsens bekendtgørelser nr. 1382 af 25. november 2016 om ikrafttræden af EF-direktiv om måleinstrumenter (MID) og om udpegning af notificerede organer.

Måleudstyr som er omfattet af NAWI skal opfylde kravene i direktiv nr. 2014/31/EU som er implementeret i Danmark ved bekendtgørelse nr. 1381 af 25. november 2016 om ikke automatiske vægte (NAWI).

FORCE Certification er bemyndiget indenfor MID modulerne B, D, F og G samt  NAWI,  modulerne D og F.

NB: Læs om det nye MID direktiv 2014/32/EU og om de Nye regler for ikke-automatisk vægte

Kurt Rasmussen

Kurt Rasmussen

Ansvarlig MID/NAWI - MI-001 til MI005

Jens Hovgård Jensen

Jens Hovgård Jensen

Ansvarlig MI-006 og MI009