CB Scheme – verdensomspændende markedsadgang

Ledet af the IEC System of Conformity Assessment Schemes for Electrotechical Equipment and Components (IECEE), er IECEE CB Scheme’et et internationalt system for gensidig anerkendelse af testrapporter og certifikater, omhandlende elektromagnetisk kompatibilitet og sikkerhed i elektriske og elektroniske komponenter, udstyr og produkter.

Certificerede CB testrapporter er i stigende grad blevet en obligatorisk forudsætning for markedsadgang rundt omkring i verden. CB testrapporter udstedes i specifikke, anerkendte formater overalt i verden, og der eksisterer et internt besigtigelses-setup mellem CB testlaboratorierne, som tilsikrer, at alle CB labs udfører testene ensartet. Med et CB certifikat muliggøres markedsadgang overalt i verden, med små eller slet ingen nationale forskelle.

FORCE Certification A/S er designeret som National Certification Body (NCB) af IECEE til at udføre produktcertificering og udstede CB Scheme certifikater i samarbejde med vores tilknyttede CB testlabs i Hørsholm, Aarhus and Odense.

Udstedte certifikater er tilgængelige gennem IECEE Online Deliverables Database.

Læs mere om vores produkttest-services på tilknyttede CBTL’s (CB Testing Laboratories).

Jakob Steensen

Jakob Steensen

Afdelingschef elektroniske produkter