Politik

FORCE Certification A/S´s certificeringsaktiviteter – herunder inspektion og verifikation – af personer, systemer og produkter udføres af på Europæisk niveau inden for FORCE Technology´s teknisk faglige kerneområder.

Det er vores mål at

  • være og at blive opfattet som upartisk gennem en åben og troværdig adfærd
  • opretholde og dokumentere et højt kompetenceniveau, der giver kunden en værditilvækst i certificeringsprocessen.

Certificeringsaktiviteterne udføres efter anerkendte ordninger, og at den som hovedregel udføres akkrediteret i henhold til EN ISO/IEC 17000 serien af standarder.