Personlig skyddsutrustning

FORCE Certification A / S har i decennier varit utnämnt som anmält organ (Notified Body) för bedömning av överensstämmelse enligt direktiv för personlig skyddsutrustning (PPE) 89/686 / EEG. Detta direktiv har nu ersatts av den nya EU-förordningen PPE (EU) 2016/425, som vi också har erhållit ackreditering och bemyndigande för.

Som anmält organ har vi ID nr 0200. Utfärdandet är ackrediterad av DANAK.

Överensstämmelse av PPE produkter kan tills April 2019 fortfarande deklareras enligt det gamla direktivet, men efter April 21, 2019 krävs det att alla PPE produkter uppfyller kraven i den nya förordningen, vilket ofta innebär att produkterna kan testas genom de senaste standarderna.

Vårt godkännande omfattar skyddsanordningar i kategorierna II och III inom:
• Designfas med typtest – Artikel 10 eller Modul B
• Produktionsfas med produktkontroll – Metod 11A eller modul B
• Kontroll av produkt eller produktionssystem (kvalitetssystem) enligt metod 11B eller modul D.

För att erhålla en certifiering måste du uppfylla våra certifieringsvillkor.

Våra auktoriserade områden uppdateras på Nando-webbplatsen.

Kasper Munk Eliasen

Kasper Munk Eliasen

Technical Responsible

Information on new PPE-Regulation

FORCE Certification A/S has prepared an information letter describing the implementation of  Regulation 2016/425 for Personal Protective Equipment.

IMPLEMENTATION OF PPE (EU) 2016/425