Nordtest Testing Organisation – NTO

For at udstede en operating autorisation til ISO 9712/Nordtest scheme skal den organisation som kandidaten arbejder for være et godkendt Nordtest Testing Organisation (NTO).

FORCE Certification A/S er godkendt og registreret af Nordtest Technical Group for NDT (TG NDT) som et Nordtest Independent Certification Body (CB), og kan godkende NTO’er.

Hvad er en NTO?

NTO er en virksomhed (organisation), der udfører NDT i henhold til  ISO 9712/Nordtest Scheme og som er accepteret af et CB. NTO’et udsteder operating authorisations for de ansatte. Et NTO kan fx være et prøvningslaboratorium, et inspektionsorgan, en ispektionsafdeling hos en producent eller et ingeniørfirma. For at blive accepteret som NTO skal virksomheden have adgang til en niveau 3´er på den måde det er beskrevet i ISO 9712/Nordtest Scheme. Denne skal være ansvarlig for NTO’ets tekniske operationer og for det dokumenterede kvalitetssystem for NDT aktiviteterne.

ISO 9712/Nordtest Scheme forudsætter endvidere, at det akkrediterede CB løbende overvåger sine udstedte personcertifikater.

Krav til NTO

NDT virksomheder, der er akkrediteret indenfor NDT i henhold til EN ISO /IEC 17025 eller som er certificeret i henhold til ISO 9001  og som også opfylder EA 4/15 kan uden videre blive registreret/accepteret af et CB som NTO. Alternativt kan CB´et acceptere og registrere en NDT virksomhed, hvis organisationen kan dokumentere sin kompetence på anden acceptabel måde. Dette skal bl.a. omfatte en beskrivelse af kvalitetssystemet og personalekvalifikationer.

Hvordan bliver man NTO?

Du skal som NDT-virksomhed fremsende (se også NTO-Ansøgning/Aftale, side 2 ”Oplysningsskema”) :

  • Navn på den Niveau 3 Nordtest ansvarlige
  • Dokumentation for kvalitetssystem over NDT aktiviteterne
  • Liste over dine NDT-operatører

Efter at vi har vurderet at kravene til NTO’et er opfyldt, fremsender vi en aftale med NTO’et. Når du har underskrevet aftalen og returneret den til os udsteder vi et NTO bevis (Registration of NTO) til dig.

Aftalen gælder for en periode på 5 år, og kan fornyes ved indsendelse af ny ansøgning til os senest 1 måned før udløb af aftalen.

Opgaver til den ledende niveau 3’er

På NTO’et skal den ansvarlige niveau 3’er  overvåge og udstede operating authorisation for de personer, der arbejder i henhold til ISO 9712/Nordtest, og skal foruden at udføre de opgaver, der er nævnt i “DOC GEN 010 kapitel 2.6” herunder også:

  • Sikre, at QA systemet for NDT aktiviteterne er udarbejdet og er relevant.
  • Behandle klager og gennemføre korrigerende handlinger i forbindelse med NDT.
  • Registrere uddannelse, træning, praktisk erfaring, fortsat gennemførelse af opgaver  samt resultat af den krævede synstest.
  • Virke som rådgiver i forbindelse med valg, køb og kalibrering af udstyr.
  • Udarbejde årlig rapportering til FORCE Certification A/S (se NTO-Årsskema).
Pernille Kirketerp-Møller

Pernille Kirketerp-Møller

Sekretær