IIW/EWF-IAB Svejsekoordinator – Eksaminering og Kvalificering

FORCE Certification A/S er autoriseret af IIW (International Institute of Welding) og EWF (European Welding Federation) som Authorised Nominated Body, ANB.

IIW and EWF har via det fælles sekretariat – International Authorisation Board, IAB fælles kvalifikations og eksaminerings aktiviteter. Som ANB er vi det danske IIW/EWF-IAB-eksaminationscenter. Lær mere om EWF her.

FORCE Technology er det eneste godkendte undervisningsorgan (ATB – Approved Training Body) i Danmark. Kurserne i svejseteknologi danner grundlag for eksaminationer og diplomudstedelse i henhold til det internationalt anerkendte og implementerede system, udarbejdet af IIW/EWF-IAB og beskrevet i guidelines:

  • EWF/IAB-252-xx, Personnel with Responsibility for Welding Coordination
  • IAB-041rx-yy, International Welding Inspection Personnel (IWIP)

Svejsekoordinator (IWE, IWT og IWS)

Uddannelserne giver teoretisk og praktisk grundlag for at kunne udføre koordinering af svejsearbejde.
Uddannelserne giver de grundlæggende færdigheder, der kræves for at blive eksamineret i henhold til
IIW/EWF-IAB’s guidelines for henholdsvis svejseingeniør, svejsetekniker og svejsespecialist.
IIW/EWF-IAB eksamineringen og diplomudstedelsen opfylder krav til godkendelse af svejsekoordinator som krævet af bl.a. bygherre, myndigheder og standarder som f.eks. ISO 14731.

Kvalifikationsniveauer:

Vi eksaminerer og udskriver diplom til svejsekoordinator  indenfor følgende kvalifikationsniveauer :

  • International Welding Engineer – IWE
  • International Welding Technologist – IWT
  • International Welding Specialist – IWS

Svejseinspektion (IWIP)

Uddannelserne giver teoretisk og praktisk grundlag for svejsekoordinator til at kunne udføre svejseinspektion og svejseteknisk tilsyn. For IWE og IWT giver de tillige grundlag for at kunne lede inspektions- og kontrolarbejde samt lede det udførende personale. Uddannelserne giver de grundlæggende færdigheder, der kræves for at blive eksamineret i henhold til IIW/EWF-IAB’s guideline for inspektionspersonale.

Eksamineringen og diplomudstedelsen opfylder de krav til godkendelse af inspektionspersonale som er krævet af bl.a. bygherre, myndigheder og standarder som f.eks. ISO 14731.

Kvalifikationsniveauer:

IIW/EWF-IAB’s system har følgende 3 kvalifikationsniveauer :

  • International Welding Inspection-Comprehensive – IWI-C
  • International Welding Inspection-Standard – IWI-S
  • International Welding Inspection-Basic   – IWI-B

Adgangskrav

Adgangskravene til de enkelte uddannelser bygger på de gældende arbejdsmarkedsuddannelser og den erfaring kandidaten allerede har erhvervet, se “Access Conditions“.

Før kandidaten kan tilmeldes eksamen skal kandidaten underskrive en erklæring om ikke at misbruge certifikatet, se dokumentet IWF-IAB_erklæring.

Endvidere skal kandidaten kende de krav der er under selve forløbet af uddannelsen, se Personnel_kandidatens_pligter.

Ajourføring

IIW/EWF-IAB systemet er under stadig udvikling og bliver ajourført løbende, således at det er i overensstemmelse med industriens behov og de europæiske regler, standarder og direktiver.

Søren Petersen

Søren Petersen

Course Coordinator