Certificering af svejsere, svejseoperatører eller loddere

Når certificering af svejsere,  svejseoperatører eller loddere er et krav ved svejse- og loddearbejder på eksempelvis trykbærende anlæg og stålkonstruktioner kan FORCE Certification A/S certificere dig og dine svejsere.

Trin i certificeringsprocessen

Svejsere eller loddere kan enten blive certificeret i egen virksomhed eller hos FORCE Certification A/S. Certificeringen foretages efter standarder, som omhandler materialer og anvendelsesområde. Når svejseren eller lodderen har de fornødne kundskaber, kan han indstilles til en eksamen, der afsluttes med et certifikat.

Certificeringen foretages af vore eksaminatorer og kan foregå i følgende trin:

 • Vurdering af svejserens eller lodderens faglige kvalifikationer
 • Svejsning/lodning af arbejdsprøve ifølge WPS (Welding Procedure Specification) / BPS (Brazing Procedure Specification)
 • Prøvning af arbejdsprøve (ikke destruktiv (NDT) og evt. mekanisk prøvning)
 • Udstedelse af certifikat

Vi er akkrediteret af DANAK som certificeringsorgan til certificering af svejsere, loddere m.v.

Alle vore eksaminatorer har en uddannelse inden for de internationale svejseuddannelser EWF/IIW eller tilsvarende, hvilket giver dig sikkerhed for, at det udstedte akkrediterede certifikat lever op til europæiske og internationale krav.

Få certifikatet på papir eller digitalt

Prøvning og udstedelse af certifikat foregår normalt inden for en uge. Du kan enten få certifikatet som papircertifikat eller digitalt. Når certifikatet er udstedt digitalt, bliver du som kunde registreret i FORCE Certification A/S’s on-line database.

Herfra vil du få meddelelser om ½-årlig bekræftelse og forlængelse af certifikatet. Det er virksomheden selv, der foretager den ½-årlige bekræftelse af svejsercertifikatet på FORCE Certification A/S’s server.

Desuden får hver svejser eller lodder et certifikatkort (a la kreditkort), hvor scanning af QR-koden på kortet giver read-only adgang til personens certifikater.

Hvis eksaminatoren vurderer, at svejseren eller lodderen ikke umiddelbart er i stand til at bestå svejseprøven, henvises svejseren/lodderen til mere træning.

Standarder for certificering af svejsere eller loddere

FORCE Certification A/S er DANAK akkrediteret til certificering af svejsere til en række internationale og nationale standarder:

 • DS/EN ISO 9606-1 Kvalificering af svejsere – Smeltesvejsning – Del 1: Stål
 • DS/EN ISO 9606-2 Kvalificering af svejsere – Smeltesvejsning – Del 2: Aluminium
 • DS/EN ISO 9606-3 Kvalificering af svejsere – Smeltesvejsning – Del 3: Kobber
 • DS/EN ISO 9606-4 Kvalificering af svejsere – Smeltesvejsning – Del 4: Nikkel
 • DS/EN ISO 9606-5 Kvalificering af svejsere – Smeltesvejsning – Del 5: Titan og zirkonium
 • DS/EN ISO 14732 Svejsepersonale – Kvalificering af svejseoperatører og svejseopstillere til mekaniseret og automatiseret svejsning af metalliske materialer.
 • DS/EN ISO 13585 Hårdlodning – Kvalificering af loddere og opstillere
 • BN2 Banenorm Godkendelse af svejsere og operatører til sporsvejseprocesser.

De 5 ISO 9606-x standarder er alle for håndholdt svejsning, mens ISO 14732 er for svejseoperatører, der enten udfører automatiseret eller mekaniseret svejsning. Svejsere og svejseoperatører, der er certificeret iflg. disse standarder samt EN ISO 13585, er også godkendt til at svejse trykbærende udstyr, da FORCE Certification A/S er bemyndiget organ for PED, TPED og SPVD direktiverne.

Guides til certificering

Jesper Christiansen

Jesper Christiansen

Afdelingschef svejsecertificering