Certificering af svejsere

Når certificering af svejsere og svejseoperatører er et krav ved svejsearbejder på eksempelvis trykbærende anlæg og stålkonstruktioner kan FORCE Certification A/S certificere dig og dine svejsere.

Trin i certificering af svejsere

Svejsere kan enten blive certificeret i egen virksomhed eller hos FORCE Certification A/S. Certificeringen foretages efter standarder, som omhandler materialer og anvendelsesområde. Når svejseren har de fornødne kundskaber, kan han indstilles til en eksamen, der afsluttes med et certifikat.

Certificeringen foretages af vore eksaminatorer og kan foregå i følgende trin:

    • Vurdering af svejserens faglige kvalifikationer
    • Svejsning af arbejdsprøve ifølge WPS (Welding Procedure Specification)
    • Prøvning af arbejdsprøve (ikke destruktiv (NDT) og evt. mekanisk prøvning)
    • Udstedelse af certifikat

Vi er akkrediteret af DANAK som certificeringsorgan til godkendelse af svejsere m.v.

Alle vore eksaminatorer har en uddannelse inden for de internationale svejseuddannelser EWF/IIW eller tilsvarende, hvilket giver dig sikkerhed for, at det udstedte akkrediterede certifikat lever op til europæiske og internationale krav.

Få svejsercertifikatet på papir eller digitalt

Prøvning og udstedelse af certifikat foregår normalt inden for en uge. Du kan enten få certifikatet som papircertifikat eller digitalt. Når certifikatet er udstedt digitalt, bliver du som kunde registreret i FORCE Certification A/S’s on-line database.

Herfra vil du få meddelelser om ½-årlig bekræftelse og forlængelse af certifikatet. Det er virksomheden selv, der foretager den ½-årlige bekræftelse af svejsercertifikatet på FORCE Certification A/S’s server.

Desuden får hver svejser et certifikatkort (a la kreditkort), hvor scanning af QR-koden på kortet giver read-only adgang til svejserens certifikater.

Hvis eksaminatoren vurderer, at svejseren ikke umiddelbart er i stand til at bestå svejseprøven, henvises svejseren til mere træning. FORCE Technology kan træne svejseren på lokationerne i Brøndby, Middelfart, Esbjerg og Aalborg.

Standarder for certificering af svejsere

FORCE Certification A/S er DANAK akkrediteret til certificering af svejsere til en række internationale og nationale standarder:

    • DS/EN ISO 9606-1 Kvalificering af svejsere – Smeltesvejsning – Del 1: Stål
    • DS/EN ISO 9606-2 Kvalificering af svejsere – Smeltesvejsning – Del 2: Aluminium
    • DS/EN ISO 9606-3 Kvalificering af svejsere – Smeltesvejsning – Del 3: Kobber
    • DS/EN ISO 9606-4 Kvalificering af svejsere – Smeltesvejsning – Del 4: Nikkel
    • DS/EN ISO 9606-5 Kvalificering af svejsere – Smeltesvejsning – Del 5: Titan og zirkonium
    • DS/EN ISO 14732 Svejsepersonale – Kvalificering af svejseoperatører og svejseopstillere til mekaniseret og automatiseret svejsning af metalliske materialer.
    • BN2 Banenorm Godkendelse af svejsere og operatører til sporsvejseprocesser.

De 5 ISO 9606-x standarder er alle for håndholdt svejsning, mens ISO 14732 er for svejseoperatører, der enten udfører automatiseret eller mekaniseret svejsning. Svejsere og svejseoperatører, der er certificeret iflg. disse standarder, er også godkendt til at svejse trykbærende udstyr, da FORCE Certification A/S er bemyndiget organ for PED, TPED og SPVD direktiverne.

Guides til certificering

Jesper Christiansen

Jesper Christiansen

Projektleder

Ansøgningsskemaer

Ansøgningsskemaer kan rekvireres hos Hans Knudsen via mail eller på telefon +4522697659 .