Certificering af NDT-operatører

FORCE Certification kan tilbyde eksamination og  certificering efter følgende systemer:

   • ISO 9712/NORDTEST scheme
   • ISO 9712

ISO 9712/NORDTEST Scheme, EN ISO 9712

NORDTEST scheme er en fælles nordisk godkendt udvidelse af EN ISO 9712. Som standard anvender vi primært ISO 9712/Nordtest scheme, ønsker du en af de andre standarder anfører du dette på vores ansøgningsskema.

Certificering af NDT-operatører har følgende 3 kvalifikationsniveauer:

Niveau 1:
Operatører, der kan udføre praktiske undersøgelser under vejledning og overvågning af højere niveauer.

Niveau 2:
Operatører, der selvstændigt kan planlægge og udføre praktisk prøvning.

Niveau 3:
Den ledende medarbejder i et firma, der har niveau 1 og 2 operatører ansat. Han er ansvarlig for, at prøvningsarbejdet bliver udført på forsvarlig måde.

Inden for hver kvalifikationsniveau kan vi certificere efter følgende metoder:

 • VT: Visuel prøvning
 • RT: Røntgenprøvning
 • UT: Ultralydprøvning
 • ET: Hvirvelstrømsprøvning
 • PT: Penetrantprøvning
 • MT: Magnetprøvning

Vi er det godkendte danske NORDTEST-eksaminationscenter.

Inden for Nordtest scheme er der indgået aftale med det franske certificeringssorgan Cofrend om gensidig anerkendelse af grundlag for certificering.

Certificeringsvejledning for NDT operatører

Jens Peter Besser

Certificeringsansvarlig