Skal dit trykbærende udstyr CE-mærkes efter PED direktivet for indretning af trykbærende udstyr, er FORCE Certification A/S din naturlige partner. Vi har mere end 75 års erfaring med trykbærende udstyr (PED-direktivet).

Vi er akkrediteret som Conformity Assessment Body (CAB) af DANAK (EA-MLA) og udpeget af Sikkerhedsstyrelsen som bemyndiget organ i henhold til:

Vi gennemfører overensstemmelsesvurdering efter modulerne A2, B(p), B(k), C2, D, D1, E, F, G og H1 i henhold til DANAK akkreditering nr.: 7050 samt betingelserne angivet i ABC EU direktiver.

Modulet (kvalitetssikring) H gennemføres som ak­krediteret systemcertificering under DANAK akreditering Nr.: 5008 samt i henhold til vore almindelige betingelser for certificering af kvalitetssystemer, ABC-Sys.

PED direktivet og SPVD direktivet er implementeret via Arbejdstilsynets bekendt­gørelser nr. 190/15 henholdsvis nr. 1304/15.

Vores notificering til trykbærende udstyr fremgår ad EU-database Nando via disse links: PED og SPVD.

Vil du vide mere om selve certificeringsprocessen kan du anvende  EU’s guide for CE-mærkning.

Servicenteret

Servicenteret

Ved indsendelse af ansøgningsskemaer accepterer du FORCE Certification A/S’s politik for håndtering af persondata iflg. GDPR. Persondatapolitikken fremgår her.