DANAK certifikater

Her finder du et link til vores DANAK akkrediterede certifikater, der er din dokumentation for vores kompetence.
Ved at klikke på clipsen kan du åbne en PDF-version af det pågældende akkrediterede certifikat.

Certifikatet kan altid bekræftes via DANAKs hjemmeside, ved at indtaste vores akkrediteringsnummer.

Ledelsessystemer

Reg. nr. 5008

Ledelsessystemer

Kvalitet ISO 9001
Kvalitet EU-Dir.
Food Safety ISO 22000

CA-standard ISO 17021

Reg.nr. 6005

Miljøledelse og Energiledelse

ISO 14001

ISO 50001

CA-standard ISO 17021

Reg nr. 6504

Arbejdsmiljø

OHSAS 18001

ISO 45001

Bekendtgørelse 1191

CA standard ISO 17021

Produktcertificering / Overensstemmelsesvurdering

Reg. nr. 7020

Armeringsstål – EN 10080 og prEN 10138

Personal Protective Equip. – PPE
Construction Products regulation – CPR
Steel Structures – EN 1090

Welding shops – ISO 3834-series

Onlinespil – LIFS 2018:8

CA-standard ISO 17065

Reg. nr. 7026

Electromagnetic Compatibility of Equipment – EMC
Measuring Instrument – MID
Non-Automatic Weighing Machines – NAWI
Radio Equipment – RED

CA-standard ISO 17065

Inspektion

Reg. nr. 9057

Trykbærende udstyr og Offshoreanlæg
incl. PED, SPVD & TPED

CA-standard ISO 17020

Personcertificering

Reg. nr. 3001

Svejsere og svejseoperatører
NDT-operatører

CA-standard ISO 17024

Akkreditering nr. 7025 er overført til akkreditering 7026 pr. 23-05-2018