DANAK certifikater

Her finder du et link til vores DANAK akkrediterede certifikater, der er din dokumentation for vores kompetence.
Ved at klikke på clipsen kan du åbne en PDF-version af det pågældende akkrediterede certifikat.

Certifikatet kan altid bekræftes via DANAKs hjemmeside, ved at indtaste vores akkrediteringsnummer.

Certificering af Ledelsessystemer

Reg. nr. 5008

Ledelsessystemer

 • ISO 9001
 • Bekendtgørelser om elevatorer, sagkyndige virksomheder
 • PED-direktivet 2014/68/EU om trykbærende udstyr
 • BEK 1977/2021 om trykbærende udstyr, egenkontrol
 • ISO 22000
 • FSSC 22000

CA-standard ISO 17021

Reg.nr. 6005

Miljøledelse og Energiledelse

 • ISO 50001
 • BEK 624/2023 om obligatorisk energisyn i store virksomheder
 • ISO 14001
 • BEK 2656/2021 om energieffektiviseringsordning for overskudsvarme

CA-standard ISO 17021-1:2015

Reg nr. 6504

Arbejdsmiljø

 • ISO 45001
 • Bekendtgørelse om anerkendt arbejdsmiljøcertifikat opnået gennem DS/ISO 45001

CA standard ISO 17021

Verifikation af Drivhusgasser

Reg. nr. 7502

GHG (CO2)-verificationer

 • Drivhusgasemissionsrapporter
 • Kommissionens Gennemførelsesforordning (EU) 2018/2067 om verifikation af data og om akkreditering af verifikatorer i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/87/EF
 • Kommissionens Delegerede Forordning (EU) 2019/331 om fastlæggelse af midlertidige
  EU-regler for harmoniseret gratistildeling af emissionskvoter i henhold til artikel 10a i Europa-
  Parlamentets og Rådets direktiv 2003/87/EF
 • Kommissionens Gennemførelsesforordning (EU) 2019/1842 om regler for anvendelsen af
  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/87/EF for så vidt angår yderligere regler for
  justering af gratistildeling af emissionskvoter som følge af ændringer i aktivitetsniveauet

CA-standard ISO 14065

Produktcertificering / Overensstemmelsesvurdering

Reg. nr. 7020

Produktcertificering

 • MED-direktivet 2014/90/EU om skibsudstyr
 • CPR-forordningen (EU) 2011/305 om byggevarer – Kabler og EN 1090-1
 • Tekniske specifikationer for byggevarer, der anvendes uden
  CPR-forordningens bestemmelser – Armeringsstål
 • ISO 3834: Kvalitetskrav til smeltesvejsning af metalliske materialer
 • PPE-forordningen (EU) 2016/425 om personlige værnemidler
 • Lotteriinspektionens Förfatningssamling
 • Spillemyndighedens certificeringsprogram SCP.00.00.DK 2.0

CA-standard ISO 17065

Reg. nr. 7026

Produktcertificering

 • Electromagnetic Compatibility of Equipment – EMC
 • Measuring Instrument – MID
 • Non-Automatic Weighing Machines – NAWI
 • OIML Certification System (OIML-CS)
 • Radio Equipment – RED

CA-standard ISO 17065

Reg. nr. 7050

Produktcertificering

 • PED-direktivet 2014/68/EU om trykbærende udstyr (alle undt. modul A2 og permanent sammenføjning – se akkreditering 9057)
 • BEK 99/2007 om trykbærende udstyr
 • SPVD-direktivet 2014/29/EU om simple trykbeholdere
 • LIFTS-direktivet 2014/33/EU om elevatorer og sikkerhedskomponenter
  til elevatorer

CA-standard ISO 17065

Inspektion

Reg. nr. 9057

Inspektion af trykbærende udstyr og elevatorer

 • Tanke, containere og sikkerhedsventiler
 • PED-direktivet 2014/68/EU om trykbærende udstyr (modul A2 samt permanent sammenføjning)
 • BEK 1977/2021 om trykbærende udstyr
 • BEK 498/2024 om trykbærende udstyr
 • TPED-direktivet 2010/35/EU om transportabelt trykudstyr
 • BEK 596/2023 om transportable tanke, som ikke er omfattet af BEK 685/2013 eller BEK 289/2001
 • BEK 596/2023 om vejtransport af farligt gods
 • BEK 289/2001 om transportabelt trykbærende udstyr
 • MSBFS 2011:3 Svenske nationale gasflasker
 • SPVD-direktivet 2014/29/EU om simple trykbeholdere
 • LIFTS-direktivet 2014/33/EU om elevatorer og sikkerhedskomponenter til elevatorer
 • Arbejdstilsynets bekendtgørelser om elevatorer m.v.

CA-standard ISO 17020

Certificering af Personer

Reg. nr. 3001

Certificering af personers faglige kvalifikationer inden for områderne:

 • Smeltesvejsning
 • Lodning
 • Ikke-destruktiv prøvning NDT

Godkendelse af personale til at udføre:

 • Endelige sammenføjninger af trykbærende udstyr i henhold til BEK 190/2015 (PED 2014/68/EU Annex I 3.1.2)
 • Ikke-destruktiv prøvning (NDT) i henhold til BEK 190/2015 (PED 2014/68/EU Annex I 3.1.3)

CA-standard ISO 17024

Akkrediteringer under behandling