Certificeringskomite

Til at sikre vor upartiskhed og overvåge vore certificeringsaktiviteter har vi etableret en certificeringskomite.

Certificeringskomiteen varetager følgende opgaver for FORCE Certification A/S:

  • Udvalg til varetagelse af upartiskhed
  • Udvalg til udvikling og vedligeholdelse af certificeringsordninger
  • Governing Board for FORCE Certification autoriseret af IIW/EWF-IAB som ANB i Danmark

Der er udpeget 10 medlemmer til vor certificeringskomite som alle repræsenterer relevante offentlige institutioner og industrivirksomheder.  Medlemmerne af komiteen består af:

Jens Peter Kruse, Formand

Viking Safe Life Equipment A/S

Udpeget: Sepember 2012

Kirsten Lundt Erichsen

Energistyrelsen

Udpeget: Marts 2004

Viggo Andersen

Kamstrup A/S

Udpeget: Marts 2016

Torben A. Lindhardt

Dansk Metal

Udpeget: Sepember 2011

Tove Feld

Visionary Growth

Udpeget: Sepember 2015

Jesper Christiansen

FORCE Technology A/S

Udpeget: September 2019

John Hald

DTU - Danmarks Tekniske Universitet

Udpeget: Sepember 2021

Michael Scheer

Arbejdstilsynet

Udpeget: Marts 2008

Mette Peetz-Schou

Dansk Industri

Udpeget Januar 2018

Søren Aakjær Jensen

Ørsted A/S

Udpeget Marts 2018