Certificeringskomite

Til at sikre vor upartiskhed og overvåge vore certificeringsaktiviteter har vi etableret en certificeringskomite.

Certificeringskomiteen varetager følgende opgaver for FORCE Certification A/S:

  • Udvalg til varetagelse af upartiskhed
  • Udvalg til udvikling og vedligeholdelse af certificeringsordninger
  • Governing Board for FORCE Certification autoriseret af IIW/EWF-IAB som ANB i Danmark

Der er udpeget 11 medlemmer til vor certificeringskomite som alle repræsenterer relevante offentlige institutioner og industrivirksomheder.  Medlemmerne af komiteen består af:

Jørgen Aagaard, Formand

COWI A/S

Udpeget: December 1996
Formand siden 2004

Kirsten Lundt Erichsen

Energistyrelsen

Udpeget: Marts 2004

Leif Andersen

Alfa Laval Aalborg A/S

Udpeget: September 2009

Viggo Andersen

Kamstrup A/S

Udpeget: Marts 2016

Torben A. Lindhardt

Dansk Metal

Udpeget: Sepember 2011

Jens Peter Kruse

Viking Safe Life Equipment A/S

Udpeget: Sepember 2012

Tove Feld

Siemens Wind Power A/S

Udpeget: Sepember 2015

Steen Ussing

FORCE Technology A/S

Udpeget: Sepember 2015

Kai Wøldike Sørensen

MT Højgaard A/S

Udpeget: Sepember 2006

Michael Scheer

Arbejdstilsynet

Udpeget: Marts 2008

Per Rafn Crety

Dansk Standard

Udpeget: Januar 2018