Autorisationer

I nedenstående tabel er vist vores autorisationer fra organisationer og myndigheder.

OrganisationAutorisationAuditor
Arbejdstilsynet Inspection (verification) body (3rd part):

AT 99/07 om indretning, ombygning og reparation af trykbærende udstyr
AT 100/07 om anvendelse af trykbærende udstyr
AT 190/2015 om indretning af trykbærende udstyr

AT 289/01 af 24. april 2001 om transportabelt trykbærende udstyr med senere ændringer

AT 685/13 om gennemførelse af direktiv 2010/35/EU TPED om transportabelt trykbærende udstyr

DANAK
Arbejdstilsynet Arbejdstilsynet AT 70/80 Inspektion af trykbeholdere i skibe
Arbejdstilsynet
EWF-AUB/IIW Authorised Nominated Body (ANB) denmark
Education and examination of personal for welding
Approval of educational institution
EWF-AUB/IIW
IEC System of Conformity Assessment Schemes for Electrotechnical Equipment and Components (IECEE)Issuing and Recognising National Certification Body (NCB)IECEE
Søfartsstyrelsen Inspektion af off-shore containere
Inspektion af tankcontainere IMDG
Trykprøvning af trykbeholdere
DANAK
Nordtest ICB Godkendelse af NTO’er (NDT operating authorisations)
Nordtest ICB
United States Coast Guard Certification and testing of personal flotation devices and/or Personal flotation devise components
USCG