Akkrediteringer, DANAK

I nedenstående tabel er vist et samlet oversigt over vores akkrediteringer.
Ønskes yderligere information over de akkrediterede områder kan henvises til DANAK hjemmeside www.danak.dk under “Find akkrediteret virksomhed” .

DANAK akkrediteringerOmråde
PERSON Reg. No. 3001Personcertificering
– Svejsere og loddere
– NDT-operatører
SYSTEM Reg. No. 5008

Certificering af ledelsessystemer:
– FSSC 22000
– ISO 9001
– ISO 22000
– PED Modul D, D1, E, H (NB 0200)
– AT 100 Egenkontrol (bilag 6)
SYSTEM Reg. No. 6005Certificering af miljøledelsessystemer – ISO 14001
Certificering af energiledelsessystemer – ISO 50001
SYSTEM Reg. No. 6504
Certificering af arbejdsmiljøledelse – ISO 45001, Bekendtgørelse om anerkendt arbejdsmiljøcertifikat opnået gennem ISO 45001 (Krone Smiley)

PROD Reg. No. 7020Certificering af produkter
– Armeringsstål – EN 10080, prEN 10138,
– Personlige værnemidler, (NB 0200) – PPE 89/686/EØF
– Personlige værnemidler, (NB 0200) – PPE (EU) 2016/425
– Byggevareforordningen (CPR) (NB 0200) – EN 1090-1, EN 13479, EN 50575
– Marinedirektivet (NB 0200) – MARED 2014/90/EU
– Certificering af svejseværksteder – ISO 3834-2 til 4
PROD Reg. No. 7026Certificering af måleinstrumenter
– Måleinstrumentdirektiv (NB 0200) – MID 2014/32/EU MI001-006 og MI 009
– MID modul D, E (NB 0200)
– Ikke-automatiske vægte (NB0200) – NAWI 2014/31/EU
– NAWI modul D, E (NB 0200)
– Elektromagnetisk kompablitet (NB0200) – EMC 2014/30/EU
– Radioudstyr (NB0200) – RED 2014-53/EU
PROD Reg. No. 7502 Verifikation af CO2 emissioner
– Lov 1095 og bekendtgørelse 1201
– EU-forordning 601/2012
– EU-direktiv 2003/87/EF
– NFS 2012:11 Naturvårdsverkets föreskrfter om handel med utsläppsrätter
INSP Reg. No. 9057 Inspektion af trykbærende udstyr
– AT Bek. 190/2015 (PED NB 0200)
– AT Bek. 1304/2015 (SPVD NB 0200)
– AT Bek. 685/13 (TPED NB 0200)
– AT Bek. 1540/2015 (LD NB 0200)
– AT Bek. 99/07
– AT Bek. 100/07
– Inspektion af TPED (periodiske undersøgelse og fornyet overensstemmelsesvurdering)
– Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps forskrift MSBFS 2018:5