Akkrediteringer, DANAK

I nedenstående tabel er vist et samlet oversigt over vores akkrediteringer.
Ønskes yderligere information over de akkrediterede områder kan henvises til DANAK hjemmeside www.danak.dk under “Find akkrediteret virksomhed” .

DANAK akkrediteringerOmråde
PERSON Reg. No. 3001Personcertificering
– Svejsere og loddere
– NDT-operatører
SYSTEM Reg. No. 5008

Certificering af ledelsessystemer:
– ISO 9001, Bek. 461:2016, Bek. 629:2008
– FSSC 22000
– ISO 22000
– PED Modul D, D1, E, H (NB 0200)
– AT Bek. 100 Egenkontrol (bilag 6)
SYSTEM Reg. No. 6005Certificering af miljøledelsessystemer: ISO 14001, Bek. 1064:2021
Certificering af energiledelsessystemer: ISO 50001
SYSTEM Reg. No. 6504
Certificering af arbejdsmiljøledelsessystemer: ISO 45001, Bek. 1409:2020
PROD Reg. No. 7020Certificering af produkter
– Armeringsstål – EN 10080, prEN 10138,
– Personlige værnemidler, (NB 0200) – PPE 89/686/EØF
– Personlige værnemidler, (NB 0200) – PPE (EU) 2016/425
– Byggevareforordningen (CPR) (NB 0200) – EN 1090-1, EN 50575
– Marinedirektivet (NB 0200) – MARED 2014/90/EU
– Certificering af svejseværksteder – ISO 3834-2 til 4
– Onlinespil – LIFS 2018/8
PROD Reg. No. 7026Certificering af måleinstrumenter
– Måleinstrumentdirektiv (NB 0200) – MID 2014/32/EU MI001-006 og MI 009
– MID modul D, E (NB 0200)
– Ikke-automatiske vægte (NB0200) – NAWI 2014/31/EU
– NAWI modul D, E (NB 0200)
– Elektromagnetisk kompablitet (NB0200) – EMC 2014/30/EU
– Radioudstyr (NB0200) – RED 2014-53/EU
PROD Reg. No. 7050
Certificering af trykbærende udstyr
– AT Bek. 190/2015 (PED NB 0200)
– AT Bek. 1304/2015 (SPVD NB 0200)
– AT Bek. 99/07
PROD Reg. No. 7502Verifikation af CO2 emissioner
– EU-forordning 2018/2066
– EU-forordning 2019/331
– EU-forordning 2019/1842
– EU-direktiv 2003/87/EF
– NFS 2012:11 Naturvårdsverkets föreskrfter om handel med utsläppsrätter
INSP Reg. No. 9057 Inspektion af trykbærende udstyr
– AT Bek. 685/13 (TPED NB 0200)
– AT Bek. 1540/2015 (LD NB 0200)
– AT Bek. 1977/21
– Inspektion af TPED (periodiske undersøgelse og fornyet overensstemmelsesvurdering)
– Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps forskrift MSBFS 2018:5