Akkrediteringer, DANAK

I nedenstående tabel er vist et samlet oversigt over vores akkrediteringer.
Ønskes yderligere information over de akkrediterede områder kan henvises til DANAK hjemmeside www.danak.dk under “Find akkrediteret virksomhed” .

DANAK akkrediteringerOmråde
PERSON Reg. No. 3001Personcertificering
– Svejsere og loddere
– NDT-operatører
– Endelige sammenføjninger af trykbærende udstyr i henhold til BEK 190/2015 (PED 2014/68/EU Annex I 3.1.2)
– Ikke-destruktiv prøvning (NDT) i henhold til BEK 190/2015 (PED 2014/68/EU Annex I 3.1.3)
SYSTEM Reg. No. 5008

Certificering af ledelsessystemer:
– ISO 9001
– Bekendtgørelser om elevatorer, sagkyndige virksomheder
– PED-direktivet 2014/68/EU om trykbærende udstyr
– BEK 1977/2021 om trykbærende udstyr, egenkontrol
– ISO 22000
– FSSC 22000
SYSTEM Reg. No. 6005Miljøledelse og Energiledelse:
– ISO 50001
– BEK 624/2023 om obligatorisk energisyn i store virksomheder
– ISO 14001
– BEK 2656/2021 om energieffektiviseringsordning for overskudsvarme
SYSTEM Reg. No. 6504
Arbejdsmiljø:

– ISO 45001
– Bekendtgørelse om anerkendt arbejdsmiljøcertifikat opnået gennem DS/ISO 45001

PROD Reg. No. 7020Certificering af produkter
– MED-direktivet 2014/90/EU om skibsudstyr
– CPR-forordningen (EU) 2011/305 om byggevarer – Kabler og EN 1090-1
– Tekniske specifikationer for byggevarer, der anvendes uden
CPR-forordningens bestemmelser – Armeringsstål
– ISO 3834: Kvalitetskrav til smeltesvejsning af metalliske materialer
– PPE-forordningen (EU) 2016/425 om personlige værnemidler
– Lotteriinspektionens Förfatningssamling
– Spillemyndighedens certificeringsprogram SCP.00.00.DK 2.0
PROD Reg. No. 7026Certificering af måleinstrumenter
– Måleinstrumentdirektiv (NB 0200) – MID 2014/32/EU MI001-006 og MI 009
– MID modul D, E (NB 0200)
– Ikke-automatiske vægte (NB0200) – NAWI 2014/31/EU
– NAWI modul D, E (NB 0200)
– OIMLCertioficeringssystem (OIML-CS)
– Elektromagnetisk kompablitet (NB0200) – EMC 2014/30/EU
– Radioudstyr (NB0200) – RED 2014-53/EU
PROD Reg. No. 7050
Certificering af trykbærende udstyr
– AT Bek. 190/2015 (PED NB 0200)
– AT Bek. 1304/2015 (SPVD NB 0200)
– AT Bek. 99/07
PROD Reg. No. 7502Verifikation af CO2 emissioner
– EU-forordning 2018/2067
– EU-forordning 2019/331
– EU-forordning 2019/1842
– EU-direktiv 2003/87/EF

INSP Reg. No. 9057Inspektion af trykbærende udstyr og elevatorer
– Tanke, containere og sikkerhedsventiler
– PED-direktivet 2014/68/EU om trykbærende udstyr (modul A2 samt permanent sammenføjning)
– BEK 1977/2021 om trykbærende udstyr
– TPED-direktivet 2010/35/EU om transportabelt trykudstyr
– BEK 596/2023 om transportable tanke, som ikke er omfattet af BEK 685/2013 eller BEK 289/2001
– BEK 596/2023 om vejtransport af farligt gods
– BEK 289/2001 om transportabelt trykbærende udstyr
– MSBFS 2011:3 Svenske nationale gasflasker
– SPVD-direktivet 2014/29/EU om simple trykbeholdere
– LIFTS-direktivet 2014/33/EU om elevatorer og sikkerhedskomponenter til elevatorer
– Arbejdstilsynets bekendtgørelser om elevatorer m.v.