Certifiering av miljöledningssystem

– Skapa förtroende och visa organisationens ansvarstagande för miljön

Ett ISO 14001 certifikat visar att ert företag tar ansvar för att minimera miljöpåverkan i företagets
processer, produkter och tjänster. Det visar klart och tydligt på att företagets miljö engagemang
och dess förmåga att identifiera, kontrollera, samt att på ett systematiskt sätt bevaka
miljöpåverkan inom sin organisation. Genom att ISO 14001 certifikatet är utfärdat och granskat
av FORCE, som oberoende part, kan era kundfer känna stort förtroende för ert företag.

ISO 14001

Standarden innehåller ett antal huvudelement, vilka alla kan
tillämpas för både tjänste- och tillverkande organisationer:

  • Miljöpolicy
  • Planering
  • Implementering och drift
  • Kontroll och korrigerande åtgärder
  • Ledningens genomgång

Opartiskhet och kompetens

Våra auditörer och experter är utvalda specialister, som alla
uppfyller stränga krav gällande opartiskhet och kompetens.

FORCE Certification A/S är ackrediterat av DANAK som är
den danska motsvarigheten till SWEDAC.

Download vår brochyr om certificering av miljöledningssystem, klicka här.

Sökning avgällande certifikat