Vores leveringsbetingelser er inddelt i 2 dokumenter, vores “Almindelige betingelser” og vores “ABC – Almindelige betemmelser”, der er relevante for det specifikke produkt, der er angivet nedenfor.

Kravene i ABC er obligatoriske for en certificeringsproces og kan ikke dispenseres.

Altid gældende:

FORCE Certifications
almindelige betingelser

Gælder for overensstemmelsesvurdering af produkter i henhold til EU direktiver eller forordninger – undtaget CPR

ABC-EU direktiver: Almindelige bestemmelser for overensstemmelsesvurdering af produkter, processer og serviceydelser

Gældende for productcertificering i henhold til CPR

ABC-CPR: General terms for certification of products according to EU Construction Product Regulation.

Gælder for produktcertificering af armeringstålsprodukter

ABC-Armeringsstål:  Almindelige bestemmelser for certificering af armeringsstålsprdukter.

Gælder for certificering af måleudstyr i henhold til OIML

ABC-OIML: General terms for certification of products according to OIML-CS Scheme.

Gælder for produktcertificering af onlinespil i henhold til LIFS2018:8

ABC-Online: General Terms for Product Certification of Online Games

Gælder for certificering af ledelsessystemer og overensstemmelsesvurdering af produkter med løbende overvågning

ABC-SYS: Almindelige bestemmelser for certificering af ledelsessystemer inkl. ISO 3834