Akkrediteret certificering af svejseværksteder – ISO 3834 og EN 1090

Et certificeret kvalitetssystem til svejsning øger jeres produktivitet, konkurrenceevne og troværdighed. FORCE Certification tilbyder akkrediteret certificering af svejseværksteder og virksomheder der producerer bygningsstål, stålkonstruktioner og andre byggevarer i henhold til ISO 3834 og EN 1090-1.

Certificeringen sker i henhold til vores DANAK akkreditering og udføres af vores uddannede og specialiserede auditorer.

Hvis I behov, kan vi udføre certificering efter begge standarder samtidigt. Vi kan også certificere i henhold til andre kvalitetsstyringstandarder, som f.eks. ISO 9001.

Hvilken standard skal vi certificeres efter – ISO 3834 eller EN 1090?

Når I skal certificere svejseværkstedet eller virksomheden, kan I gøre det i henhold til enten ISO 3834 eller EN 1090-1 afhængig af jeres produktion.

Ved svejsearbejde på trykbærende anlæg skal I typisk anvende ISO 3834-2, og ved stålkonstruktioner efter Eurocode 3, skal I anvende EN 1090-1, der er et krav.

Hvornår skal vi certificeres efter ISO 3834?

DS/EN ISO 3834 består af seks dele.

DS/EN ISO 3834-1 “Kriterier for valg af passende niveau for kvalitetskrav” giver en oversigt over anvendelse og fungerer som vejledning for de 5 øvrige dele. DS/EN ISO 3834 omfatter kvalitetskrav for fremstilling af svejste produkter og konstruktioner og er udarbejdet således, at den:

  • er uafhængig af typen af den fremstillede konstruktion
  • definerer kvalitetskrav for svejsning i svejseværksteder og/eller på montagepladser
  • giver vejledning til at beskrive virksomheders evne til at fremstille konstruktioner, som opfylder specificerede krav
  • giver grundlag for at bedømme virksomheders evne til at svejse.

Hvornår skal vi certificeres efter EN 1090?

DS/EN 1090, omfatter krav til virksomhedens kvalitetsstyringssystem (FPC) for stålkonstruktioner og er obligatorisk for alle dele til bærende konstruktioner, i form af CE-mærkning, som leveres til en byggeplads i Danmark og øvrige EU.

Standarder for certificering af svejseværkstedet

FORCE Certification er DANAK akkrediteret til certificering af svejseværksteder i henhold til følgende europæiske og internationale standarder:

  • DS/EN ISO 3834-2 Kvalitetskrav til smeltesvejsning af metalliske materialer – Fuldstændige kvalitetskrav
  • DS/EN ISO 3834-3 Kvalitetskrav til smeltesvejsning af metalliske materialer – Standardkvalitetskrav
  • DS/EN ISO 3834-4 Kvalitetskrav til smeltesvejsning af metalliske materialer – Elementære kvalitetskrav
  • DS/EN 1090-1 Udførelse af stål- og aluminiumkonstruktioner – Krav til overensstemmelsesvurdering af konstruktionskomponenter.

Kontakt os for at komme i gang med akkrediteret certificering af dit svejseværksted eller virksomhed.

Bjarne Winkler

Bjarne Winkler