Certificering af svejseværksteder – ISO 3834 og EN 1090-1

Ønsker du en certificering af din virksomhed/svejseværksted kan FORCE Certification A/S kan hjælpe enten efter ISO 3834 eller EN 1090-1 afhængig af din produktion.

Ved svejsearbejder på eksempelvis trykbærende anlæg anvendes ISO 3834-2 og ved stålkonstruktioner efter Eurocode 3, anvendes EN 1090-1 (krav).

Et kvalitetssystem til svejsning, som er certificeret efter disse standarder, øger virksomhedens produktivitet, konkurrenceevne og troværdighed.

DS/EN ISO 3834 består af seks dele, hvor DS/EN ISO 3834-1 “Kriterier for valg af passende niveau for kvalitetskrav” giver en oversigt over anvendelse og fungerer som vejledning for de 5 øvrige dele. DS/EN ISO 3834 omfatter kvalitetskrav for fremstilling af svejste produkter og konstruktioner og er udarbejdet således, at

 • den er uafhængig af typen af den fremstillede konstruktion
 • den definerer kvalitetskrav for svejsning i svejseværksteder og/eller på montagepladser
 • den giver vejledning til at beskrive virksomheders evne til at fremstille konstruktioner, som opfylder specificerede krav.
 • den giver grundlag for at bedømme virksomheders evne til at svejse.

DS/EN 1090-1, omfatter krav til virksomhedens kvalitetsstyringssystem (FPC) for stålkonstruktioner og er obligatorisk for alle dele til bærende konstruktioner (CE-mærkning), som leveres til en byggeplads i Danmark.

Hvis du ønsker det, kan certificering til begge standarder udføres samtidigt. Har du behov for certificering til andre kvalitetsstyringstandarder, som f.eks. ISO 9001, kan det også udføres på samme tid.

Vores auditorer og eksperter er udvalgte specialister, som alle opfylder de strenge krav, der gælder for upartiskhed og kompetence. FORCE Certification A/S er akkrediteret af DANAK.

Standarder for certificering af svejseværkstedet

FORCE Certification A/S er DANAK akkrediteret til certificering af svejseværksteder til europæiske og internationale standarder:

 • DS/EN ISO 3834-2 Kvalitetskrav til smeltesvejsning af metalliske materialer – Fuldstændige kvalitetskrav
 • DS/EN ISO 3834-3 Kvalitetskrav til smeltesvejsning af metalliske materialer – Standardkvalitetskrav
 • DS/EN ISO 3834-4 Kvalitetskrav til smeltesvejsning af metalliske materialer – Elementære kvalitetskrav
 • DS/EN 1090-1 Udførelse af stål- og aluminiumkonstruktioner – Krav til overensstemmelsesvurdering af konstruktionskomponenter.
Bjarne Winkler

Bjarne Winkler

Nu er EN 1090-2 udkommet i ny 2018-udgave

EN 1090-2, som omhandler tekniske krav til udførelse af stål- og aluminiumkonstruktioner, er nu udkommet i en ny 2018-udgave.

Denne version vil indgå som krav i vores audit af virksomheder, der er certificeret efter EN 1090-1.

De certificerede virksomheder behøver normalt ikke at få opdateret det eksisterende certifikat men skal:

 • Anskaffe standarden
 • Analyser kravforskellene fra den gamle til den nye standard og vurdere konsekvensen for virksomheden
 • Evt. opdatere procedurer og tjeklister
 • Informer personalet, hvis det er relevant
 • Være bevidst om hvilken udgave kundekontrakten refererer til

Har du spørgsmål så kontakt: Bjarne Winkler bwi@force.dk