Miljøledelsessystem – DS/EN ISO 14001:2015 (ISO 14001)

FORCE Certification tilbyder certificering af dit miljøledelsessystem efter DS/EN ISO 14001:2015. Det sikrer dig et anerkendt og effektivt ledelsesværktøj til at dokumentere dine processer omkring miljø overfor fx dine kunder og andre interessenter. En certificering sikrer samtidig løbende overvågning og optimering af dit miljøledelsessystem og dine processer. 

Mange virksomheder har implementeret et miljøledelsessystem, som er med til at synliggøre virksomhedens miljøbevidsthed overfor markedet samtidig med, at det kan bidrage til økonomiske besparelser, reducering af miljørisici og overholdelse af miljøkrav. Miljøledelse kan samtidig bidrage til økonomiske besparelser og hjælpe organisationen til at overholde miljøkrav.

Ofte er det endda et kundekrav, at virksomheden har et DS/EN ISO 14001-certifikat, så det kan dokumenteres, at virksomhedens miljøforhold er styret ved hjælp af et effektivt miljøledelsessystem.

Virksomheder, der ikke er underlagt krav om et certificeret miljøledelsessystem, lader alligevel ofte deres system certificere for at få en uvildig overvågning af systemet ved en ekstern audit og for at få input til forbedringer. Standarden kan bruges af både store og små virksomheder.

Certificeret miljøledelsessystem sikrer løbende forbedring af miljøpræstationen

FORCE Certification er akkrediteret af DANAK – SYSTEM Reg.nr. 6005 – til certificering af miljøledelsessystemer i overensstemmelse med DS/EN ISO 14001:2015.

Udover at et miljøledelsessystem efter ISO 14001 kan bruges til at dokumentere virksomhedens processer mv. i forhold til ressourceforbrug, emissioner, affald og spildevand samt brug af kemiske stoffer og lignende miljøforhold i virksomheden, er der også fokus på en løbende forbedring af virksomhedens indsats på miljøområdet.

Miljøledelsessystemet er derved med til at sikre, at virksomheden hele tiden optimerer og prioriterer miljøindsatsen, hvilket både gavner virksomhedens processer inden for miljø og ikke mindst bundlinjen.

Akkrediteret certificering i henhold til ISO 14001 samt BEK 624/2023 om obligatorisk energisyn

Vi tilbyder endvidere akkrediteret certificering af ISO 14001:2015 i kombination med supplerende krav i BEK 624/2023 om obligatorisk energisyn i store virksomheder.

Hvordan foregår en certificering af miljøledelsessystemet?

Starten på en typisk certificeringsproces er et indledende møde på virksomheden. På dette møde planlægges certificeringsforløbet.

Et typisk forløb vil være:

  • Fase 1, hvor auditorer fra FORCE Certification vurderer, om virksomhedens miljøledelsessystem lever op til DS/EN ISO 14001:2015-standarden.
  • Fase 2, hvor auditorer fra FORCE Certification interviewer og observerer nøgleområder i virksomheden for at konstatere, om miljøledelsessystemet er korrekt implementeret og bliver fulgt i dagligdagen.
  • Afsluttende møde med virksomhedens ledelse, hvor resultater gennemgås
  • Evt. udestående behandles og efter tilfredsstillende afslutning udstedelse af et miljøledelsescertifikat.

FORCE Certifications auditorer anvender en anerkendende tilgang og tilstræber at give virksomheden et værdiskabende certificeringsforløb. På den måde får virksomheden fokus på evt. kritiske områder, som virksomheden skal arbejde aktivt med samt forbedringsområder som virksomheden kan arbejde aktivt med.

Anne Husted

Anne Husted

Salgschef

Sammenspil mellem dine ledelsessystemer

Har din virksomhed allerede etableret ledelsesystemer, eksempelvis et kvalitetsledelsessystem efter ISO 9001, et miljøledelsessystem efter ISO 14001 eller et arbejdsmiljøledelsessystem efter ISO 45001, er det naturligt at kombinere disse med et energiledelsessystem.