Miljøledelsessystem – ISO 14001

FORCE Certification tilbyder certificering af dit miljøledelsessystem efter ISO 14001. Det sikrer dig et anerkendt og effektivt ledelsesværktøj til at dokumentere dine processer overfor fx dine kunder og interessenter. En certificering sikrer samtidig løbende overvågning og optimering af dit miljøledelsessystem og dine processer. 

Mange virksomheder har implementeret et miljøledelsessystem, som er med til at synliggøre virksomhedens miljøbevidsthed overfor markedet samtidig med, at det kan bidrage til økonomiske besparelser, reducering af miljørisici og overholdelse af miljøkrav.

Ofte er det endda et kundekrav, at virksomheden har et DS/EN ISO 14001-certifikat, så det kan dokumenteres, at virksomhedens miljøforhold er styret ved hjælp af et effektivt miljøledelsessystem.

Virksomheder, der ikke har krav om til et certificeret miljøledelsessystem, lader dog ofte deres system certificere, for dermed til stadighed at få en uvildig overvågning af systemet ved en ekstern audit og for at få input til forbedringer. ISO 14001 kan bruges af både store og små virksomheder.

Certificeret miljøledelsessystem sikrer løbende forbedring af miljøpræstationen

FORCE Certification er akkrediteret af DANAK – SYSTEM Reg.nr. 6005 – til certificering af miljøledelsessystemer i overensstemmelse med ISO 14001.

Udover at et miljøledelsessystem efter ISO 14001 kan bruges til at dokumentere virksomhedens processer mv. i forhold til ressourceforbrug, udledning af emissioner, brug af kemiske stoffer og lignende miljøforhold i virksomheden, er der også fokus på en løbende forbedring af virksomhedens indsats på miljøområdet.

Miljøledelsessystemet er derved med til at sikre, at virksomheden hele tiden optimerer og prioriterer miljøindsatsen, hvilket både gavner virksomhedens processer inden for miljø og ikke mindst bundlinjen.

Hvordan foregår en certificering af miljøledelsessystemet?

Starten på en typisk certificeringsproces er et indledende møde på virksomheden. På dette møde planlægges certificeringsforløbet.

Et typisk forløb vil være

  • Fase 1, hvor auditorer fra FORCE Certification vurderer, om virksomhedens miljøledelsessystem lever op til DS/EN ISO 14001-standarden.
  • Fase 2, hvor auditorer fra FORCE Certification interviewer og observerer nøgleområder i virksomheden for at konstatere, om miljøledelsessystemet er korrekt implementeret og bliver fulgt i dagligdagen.
  • Sidste punkt er et afsluttende møde med virksomhedens ledelse og udstedelse af et miljøledelsescertifikat.

FORCE Certifications auditorer anvender en anerkendende tilgang og tilstræber at give virksomheden et værdiskabende certificeringsforløb, hvor virksomheden får fokus på forbedringsområder og eventuelle kritiske områder, som virksomheden skal arbejde aktivt med.

Anne Husted

Anne Husted

Salgschef

Sammenspil mellem dine ledelsessystemer

Har din virksomhed allerede etableret ledelsesystemer, eksempelvis et kvalitetsledelsessystem efter ISO 9001, et miljøledelsessystem efter ISO 14001 eller et arbejdsmiljøledelsessystem efter OHSAS 18001, er det naturligt at kombinere disse med et energiledelsessystem.