Kvalitetsledelse og certificering ISO 9001

FORCE Certification tilbyder certificering af dit kvalitetsledelsessystem efter ISO 9001. En certificering sikrer dig et effektivt ledelsesværktøj til at dokumentere dine processer overfor fx dine kunder. En certificering sikrer samtidig løbende overvågning og mulighed for forbedring af dit ledelsessystem.

Mange virksomheder har implementeret et kvalitetsledelsessystem, der er med til at sikre opfyldelse af krav samt øge kundetilfredsheden af virksomhedens produkter og /eller ydelser. Ofte er det endda et kundekrav, at din virksomhed har et ISO 9001-certifikat, hvormed du kan dokumentere, at alle processer er styret ved hjælp af et effektivt kvalitetsledelsessystem.

I visse brancher er et implementeret og certificeret kvalitetsledelsessystem tillige et krav fra myndigheder. Et certificeret kvalitetsledelsessystem efter ISO 9001 kan dermed for nogle virksomheder være en betingelse for at være en del af markedet.

Sæt fokus på kvalitet med et certificeret ledelsessystem

Et kvalitetsledelsessystem efter ISO 9001 er et effektivt værktøj til at styre processer, værdier, løbende overvågning og evaluering i din virksomhed. ISO 9001 er et fleksibelt værktøj, som kan bruges i virksomheder af alle størrelser, typer og inden for alle brancher.

Selvom din virksomhed ikke har krav om certificerede kvalitetssystemer, vil en certificering af ledelsessystemet sikre dig løbende uvildig overvågning af systemet ved en ekstern audit. Derved får du input til at udvikle og forbedre dit ledelsessystem og din virksomheds præstation eller opnåelse af resultater. Du kan samtidig dokumentere den løbende udvikling af kvalitet overfor fx kunder og lign.

FORCE Certification A/S er akkrediteret af DANAK – SYSTEM Reg.nr. 5008 – til certificering af kvalitetsledelsessystemer i overensstemmelse med ISO 9001.

Anne Husted

Anne Husted

Salgschef

Hvordan foregår en certificering?

Starten på en typisk certificeringsproces er et indledende møde på virksomheden. På dette møde planlægges certificeringsforløbet.

Et typisk forløb vil være:

  • Fase 1, hvor auditorer fra FORCE Certification vurderer, om virksomhedens kvalitetsledelsessystem lever op til ISO 9001-standarden.
  • Fase 2, hvor auditorer fra FORCE Certification interviewer og observerer nøgleområder i virksomheden for at konstatere, om kvalitetsledelsessystemet er korrekt implementeret og bliver fulgt i dagligdagen.
    Sidste punkt er et afsluttende møde med virksomhedens ledelse.

FORCE Certifications auditorer kommer med en anerkendende tilgang og tilstræber at give virksomheden et værdiskabende certificeringsforløb, hvor virksomheden får fokus på forbedringsområder og kritiske områder, som virksomheden kan arbejde aktivt med.

Certificering af dyreklinikker og dyrehospitaler

Samarbejde med Den Danske Dyrlægeforenings certificeringsordning ISO Dyrlægen og FORCE Certification.

Læs mere her!

Krav

  • AT BEK 100 – Bilag 6
  • ISO 9001 og AT BEK 100 – Bilag 5 og 7
  • ISO 9001 og AT BEK 461
  • ISO 9001 og AT BEK 629

Sammenspil mellem dine ledelsessystemer

Har din virksomhed allerede etableret ledelsessystemer, eksempelvis et kvalitetsledelsessystem efter ISO 9001, et miljøledelsessystem efter ISO 14001 eller et arbejdsmiljøledelsessystem efter ISO 45001, er det naturligt at kombinere disse med et energiledelsessystem.