Kvalitetsledelse – ISO 9001

Kvalitetsledelse og certificering

Mange virksomheder har implementerede kvalitetsledelsessystemer, og ofte er det et kundekrav, at virksomheden har et ISO 9001-certifikat (kvalitetsledelse), hvormed virksomheden kan dokumentere, at alle processer er styret ved hjælp af et effektivt kvalitetsledelsessystem. Dette system er med til at sikre ensartetheden af virksomhedens produkter eller services. I visse brancher er et implementeret og certificeret kvalitetsledelsessystem tillige et krav fra myndigheder.

Virksomheder, der ikke har krav om certificerede kvalitetssystemer, lader dog ofte deres system certificere, for dermed til stadighed at få en uvildig overvågning af systemet ved en ekstern audit og for at få input til forbedringer.

FORCE Certification A/S er akkrediteret af DANAK – SYSTEM Reg.nr. 5008 – til certificering af kvalitetsledelsessystemer i overensstemmelse med ISO 9001.

Hvordan foregår en certificering?

Starten på en typisk certificeringsproces er et indledende møde på virksomheden. På dette møde planlægges certificeringsforløbet.

Et typisk forløb vil være:

  • Fase 1, hvor FORCE Certification A/S’s auditorer vurderer, om virksomhedens kvalitetsledelsessystem lever op til ISO 9001-standarden. Eventuelle konstaterede afvigelser skal være lukkede, inden certificeringen kan fortsætte.
  • Fase 2, hvor FORCE Certification A/S’s  auditorer interviewer og observerer nøgleområder i virksomheden for at konstatere, om kvalitetsledelsessystemet er korrekt implementeret og bliver fulgt i dagligdagen. Eventuelle konstaterede afvigelser skal være lukkede, inden certificeringen kan fortsætte.
  • Sidste punkt er et afsluttende møde med virksomhedens ledelse og udstedelse af et kvalitetscertifikat.
Anne Husted

Anne Husted

Salgschef

FORCE Certification A/S’s auditorer tilstræber at give virksomheden et værdiskabende certificeringsforløb, hvor virksomheden får fokus på forbedringsområder og kritiske områder, som virksomheden kan arbejde aktivt med.

Krav

Krav som ligger til grund for certificering af egenkontrol iht. AT BEK 100 – bilag 6 fremgår af følgende link:

ISO 9001 og AT BEK 100 – Bilag 6

Certificering af dyreklinikker og dyrehospitaler

Nyt samarbejde med Den Danske Dyrlægeforenings certificeringsordning ISO Dyrlægen og FORCE Certification.

Læs mere her!

Rabat på værdiskabende kurser

Er dit ledelsessystem certificeret af FORCE Certification? Så husk at du får 10 % på alle kurser inden for audit, ledelsessystemer og værktøjer hos FORCE Technology.

Læs mere og tilmeld dig her: Kurser i Audit, ledelsessystemer og værktøjer