For at kunne bringe visse produkter på markedet i EU, skal disse produkter være CE mærkede.

Vi kan hjælpe dig, hvis du søger en certificering af dit kvalitetssystem baseret på kvalitetsmodulerne (D, E, H og H1) i nedenstående EU-direktiver.

Vi har stor viden og erfaring om certificering af produkter og ledelsessystemer. Derfor kan vi give dig den certificering, som du har brug for.

Indenfor kvalitetsmodulerne tilbyder vi certificering inden for følgende udvalgte produktområder, EU-direktiver og moduler (kvalitetsmoduler):

  • Trykbærende udstyr, PED – modulerne D, E, H og H1
  • Måleinstrumenter, MID – modul D
  • Ikke-automatiske vægte, NAWID – modul D
  • Personlige værnemidler, PPER – modul D og
  • Marineudstyr, MarED – modulerne D og E

For yderligere info om FORCE Certification A/S’s akkrediterede certificeringsomfang – se gerne dette link:

Krav som ligger til grund for certificering af kvalitetsledelsessystemer for moduler omfattet af EU direktiver fremgår af dette link:

FORCE Certification A/S er udpeget som bemyndiget organ (notified body) til at varetage de relevante opgaver inden for rammerne af de nævnte EU-direktiver.

Vores bemyndigelse inden for kvalitetsmodulerne er baseret på vores akkreditering til certificeringer af produkter baseret på ISO 17065 eller for ledelsessystemer under ISO 17021-1.

Peter Morell

Peter Morell

Teknisk Ansvarlig

Oversigt over kvalitetsmoduler:

Modul D: Typeoverensstemmelse på grundlag af kvalitetssikring af fremstillingsprocessen

Modul E: Typeoverensstemmelse på grundlag af produktkvalitetssikring

Modul H: Overensstemmelse på grundlag af fuld kvalitetssikring

Modul H1: Overensstemmelse på grundlag af fuld kvalitetssikring plus konstruktionsundersøgelse