Kvalitet – EU-direktiver

Søger du en certificering af dit kvalitetssystem baseret på kvalitetsmodulerne i EU-direktiver er vi klar til at hjælpe dig. Vi har stor viden og erfaring om certificering af produkter og ledelsessystemer og kan derved give dig den for dig relevante certificering.

Indenfor kvalitetsmodulerne tilbyder vi certificering inden for følgende udvalgte produktområder, EU-direktiver og moduler (kvalitetsmoduler):

  • Trykbærende udstyr, PED – modul D, D1, E, H og H1
  • Måleinstrumenter, MID – modul D
  • Ikke-automatiske vægte, NAWI – modul D

For yderligere info om FC’s akkrediterede certificeringsomfang – se gerne dette link:

Krav som ligger til grund for certificering af kvalitetsledelsessystemer for moduler omfattet af EU direktiver fremgår af dette link:

FORCE Certification A/S er udpeget som bemyndiget organ (notified body) til at varetage de relevante opgaver inden for rammerne af de nævnte EU-direktiver.

Vor bemyndigelse inden for kvalitetsmodulerne er baseret på vor akkreditering til certificeringer af produkter med udgangspunkt i ISO 17065 eller for ledelsessystemer under ISO 17021-1.

Peter Morell

Peter Morell

Teknisk Ansvarlig