Jernbanesikkerhed – Infrastrukturarbejde – DS 21001

 

FORCE Certification tilbyder certificering af dit sikkerhedsledelsessystem efter DS 21001. En certificering sikrer dig et effektivt ledelsesværktøj til at dokumentere dit sikkerhedsarbejde overfor for kunder og andre interessenter. En certificering sikrer samtidig, at du løbende kan overvåge og forbedre dit ledelsessystem.

Virksomheder, der har implementeret et sikkerhedsledelsessystem, er med til at sikre, at krav til sikkerhed bliver opfyldt, og at sikkerheden omkring levering af dine ydelser bliver øget.

Ofte er det endda et kundekrav, at din virksomhed har et DS 21001-certifikat, hvormed du kan dokumentere, at alle processer er styret ved hjælp af et sikkerhedsledelsessystem.

Sæt fokus på jernbanesikkerheden med et certificeret ledelsessystem

En certificering af ledelsessystemet sikrer dig løbende uvildig overvågning ved en ekstern audit. Derved får du input til at udvikle og forbedre dit ledelsessystem og din virksomheds præstation eller opnå bedre resultater. Du kan samtidig dokumentere den løbende udvikling af sikkerheden overfor kunder og andre interessenter.

FORCE Certification A/S er akkrediteret af DANAK SYSTEM Reg.nr. 5008 til certificering af kvalitetsledelsessystemer i overensstemmelse med ISO 9001, som er krav for certificering af jernbanesikkerhed ledelsessystemer i henhold til DS 21001 – Ledelsessystem for jernbanesikkerhed -Infrastrukturarbejde – krav.

Hvordan foregår en certificering?

Starten på en typisk certificeringsproces er et indledende møde hos virksomheden. På dette møde planlægges certificeringsforløbet.

Et typisk forløb vil være:

Fase 1, hvor auditorer fra FORCE Certification vurderer, om virksomhedens ledelsessystem lever op til DS 21001-standarden.

Fase 2, hvor auditorer fra FORCE Certification interviewer og observerer nøgleområder i virksomheden for at konstatere, om ledelsessystemet er korrekt implementeret og bliver fulgt i dagligdagen.

Sidste punkt er et afsluttende møde med virksomhedens ledelse og udstedelse af et certifikat.

FORCE Certifications auditorer går til opgaven med en anerkendende tilgang og tilstræber at give virksomheden et værdiskabende certificeringsforløb, hvor virksomheden får fokus på forbedringsområder og kritiske områder, som virksomheden kan arbejde aktivt med.

Krav

DS 21001 – Ledelsessystem for jernbanesikkerhed – Infrastrukturarbejde – krav.

Anne Husted

Anne Husted

Salgschef

Sammenspil mellem dine ledelsessystemer

Har din virksomhed allerede etableret ledelsessystemer, f.eks. et kvalitetsledelsessystem efter ISO 9001, et miljøledelsessystem efter ISO 14001 eller et arbejdsmiljøledelsessystem efter ISO 45001, er det naturligt at kombinere disse med et jernbanesikkerheds ledelsessystem.