Fødevaresikkerhed og certificering

God fødevaresikkerhed er meget vigtig for såvel fødevarebranchen som forbrugerne.

Fødevarebranchen – fra jord til bord – stilles over for større og større krav om at kunne bevise, at der er styr på fødevaresikkerheden. Til at kunne bevise dette har virksomhederne mulighed for at certificere sig i henhold til ISO 22000 eller FSSC 22000 og få certifikat på, at der er kontrol med fødevaresikkerheden.

Der er mange fordele ved certificering af dit kvalitetsstyringssystem i henhold til ISO 22000 eller FSSC 22000:

  • Internationale kendte standarder
  • Dækker hele kæden for eksempel foder til husdyr, fødevare emballage, vand, transport, lagre, tilsætningsstoffer, vitaminer og biokulturer etc.
  • Mulighed for et integreret styringssystem til for eksempel kvalitet, miljø.

Hos FORCE Certification A/S tilbyder vi certificering indenfor blandt andet ISO 22000 og FSSC 22000.

Værdiskabende audits

Selvom jeres virksomhed ikke bliver mødt med et krav om certificering af jeres ledelsessystem, kan det alligevel være en god investering at lade systemet certificere. Derved vil I løbende få uvildig overvågning og input til forbedringer.

FORCE Certification A/S tilbyder et værdiskabende certificeringsforløb, hvor jeres virksomhed får fokus på forbedringsområder og kritiske områder, som I kan arbejde aktivt med. Vi arbejder efter et simpelt princip ”praktikere på højt plan”. Det betyder, at vi fokuserer på væsentlighedskritierier og risikovurdering.

Vi tilbyder – via vores samarbejdspartner – en af markedets helt store spillere, certificeringen inden for en række andre certificeringer eller inspektion, som kunderne kræver, at fødevare- lever op til.

Leverandøraudits

FORCE Certification A/S tilbyder leverandøraudits inden for en lang række kendte standarder, branchestandarder og virksomhedsejede regelsæt.  Vi er – via vores samarbejdspartner – en af markedets helt store spillere inden for leverandøraudits.

Inspektioner/overholdelse af virksomhedens eller leverandørens koncepter

FORCE Certification A/S tilbyder audit i overholdelse af virksomhedens egne eller leverandørers koncepter. Som eksempel har flere virksomheder indført konceptet om ikke at anvende stråforkortelse.

Endvidere tilbyder FORCE Certification A/S diverse brancherelevante inspektioner – f.eks. i forbindelse med virksomhedens, kundernes eller leverandørens overholdelse af hygiejnekrav.

Anne Husted

Anne Husted

Salgschef
Lonny Hallberg

Lonny Hallberg

Chefkonsulent