Energiledelse – Energisyn – refusion af PSO-afgifter

Lov om obligatorisk energisyn

Alle store virksomheder i EU skal regelmæssigt gennemføre obligatoriske Energisyn – det gælder også alle store danske virksomheder. Kravet er et resultat af det europæiske Energieffektiviseringsdirektivet (EED), og er præciseret i BEK 1212 af 19.11.2014.

Kravet omfatter alle virksomheder med over 250 ansatte og en årlig omsætning på mindst 50 mill. euro eller en balance på mindst 43 mio. euro om året; kravet er dog undtaget for:

  • Virksomheder, der forbruger under 100.000 kWh/år
  • Virksomheder, der har foretaget Energisyn efter 4. december 2012
  • Virksomheder, tilsluttet Trafikstyrelsens ordning for Grøn certificering frem til 1. marts 2016
  • Bygge og anlægs-projekter
  • Skibe under 5000 bruttoregistertons

Et certificeret ledelsessystem efter ISO 50001 – eller ISO 14001 inkl. energigennemgang – kan imidlertid erstatte det obligatoriske Energisyn, og samtidig udgøre et værktøj der bedre kan hjælpe din virksomhed frem til større energieffektivitet.

Refusion af PSO-afgifter

Ifølge LOV nr. 574 af 04.05.2015 kan der gives statstilskud til delvis dækning af virksomheders PSO-betaling til de kollektive elforsyningsvirksomheder.

En forudsætning for refusion vil blandt andet være, at virksomheden forpligtiger sig til at have et certificeret energiledelsessystem iht. ISO 50001.

Energiledelse

Ud over at energiledelse kan være interessant som alternativ til energisyn og/eller som følge af et ønske om refusion af PSO-midler, vil energiledelse også i sig selv være et effektivt værktøj til at reducere energiomkostningerne.

Omkostningerne til energi i Danmark er relativt høje i forhold til andres landes, og der er ikke umiddelbart forventning om at dette ændrer sig foreløbigt. Der er således god grund til for de fleste virksomheder og organisationer løbende at have fokus på energiomkostningerne og løbende effektivisere energiudnyttelsen hvor det giver mening. Et godt opbygget og vel implementeret energiledelsessystem kan være det værktøj der sikrer en cost-effektiv energiudnyttelse.

Hvorfor vælge at etablere et energiledelsessystem og lade det certificere?
Har din virksomhed allerede etableret ledelsessystemer, eksempelvis et kvalitetsledelsessystem efter ISO 9001, et miljøledelsessystem efter ISO 14001 eller et arbejdsmiljøledelsessystem efter OHSAS 18001, er det naturligt at kombinere disse med et energiledelsessystem.

Lader man sit energiledelsessystem certificere, sikrer man, at man til stadighed har fokus på virksomhedens energiforbrug. Gennem de årlige overvågningsbesøg fra FORCE Certification holder man processen i gang i forhold til at reducere energiomkostningerne. Samtidig giver en certificering af energiledelsessystemet den enkelte virksomhed mulighed for at profilere sig som en grøn virksomhed, der har styr på sit energiforbrug

Anne Husted

Anne Husted

Salgschef