CO2-verifikation

Produktionsenheder der er omfattet af kvoteloven skal årligt have verificeret deres CO2 emissionsrapporter (AER) og grundlag for gratistildeling/ aktivitetsniveaurapporter (ALCR), alt efter hvad der er relevant.

FORCE Certification A/S er akkrediteret af DANAK til at udføre disse verifikationer på et vidt spænd af virksomheds- og anlægstyper fra små standardanlæg til større komplekse kraftvarmeværker og off-shore installationer.

FORCE Certification’s DANAK akkreditering fremgår bl.a. af Energistyrelsens hjemmeside: www.ens.dk og DANAK’s hjemmeside: www.danak.dk  På disse hjemmesider kan desuden findes referencer til kravgrundlaget, vejledninger og retningslinjer for akkrediteringen mm.

Verifikation af driftsleders AER og ALCR afsluttes med en verifikationsrapport, som skal være indsendt til Energistyrelsen senest den 31. marts.

Teknisk personale

FORCE Certification A/S råder over 5 ledende auditorer og tekniske eksperter. De dygtige auditorer arbejder i tæt dialog med kunden for at sikre et godt verifikationsforløb for alle parter.

Verifikationsprocessen
En gennemgang af verifikationsprocessen kan findes under menupunkt “Certificeringsprocessen”.

EU’s Innovationsfond

FORCE Certification kan også tilbyde verifikation af EU’s innovationsfond ansøgninger. Denne ydelse er ikke akkrediteret, men er baseret på de samme retningslinjer, som for CO2 verifikationer.

Anne Husted

Anne Husted

Salgschef

Få hjælp til CO2 verifikation

Få hjælp med CO2 verifikationen og ansøgning om ekstra tildeling af gratiskvoter

Læs mere her!