Mange virksomheder har i dag implementeret et arbejdsmiljøledelsessystem, og ofte er det et kundekrav, at virksomheden er arbejdsmiljøcertificeret.

FORCE Certification A/S tilbyder certificering af jeres arbejdsmiljøledelsessystem efter ISO 45001. Hermed kan jeres virksomhed dokumentere, at I forebygger arbejdsrelateret skade og sygdom hos arbejdstagerne ved at skabe sikre og sunde arbejdspladser, samt at I overholder lovkravene på arbejdsmiljøområdet.

Et arbejdsmiljøcertifikat efter ISO 45001 giver endvidere virksomheden mulighed for at opnå Arbejdstilsynets grønne krone-smiley samt fritagelse for screening af Arbejdstilsynet.

Se bekendtgørelse 1409:2020 om anerkendt arbejdsmiljøcertifikat opnået gennem DS/ISO 45001 m.v. her.

FORCE Certification A/S er akkrediteret af DANAK – SYSTEM Reg.nr. 6504 – til certificering af arbejdsmiljøledelsessystemer i overensstemmelse med ISO 45001 samt kronesmiley bekendtgørelse 1409:2020.

Hvordan foregår en certificering?

Starten på en typisk certificeringsproces er et indledende møde på virksomheden. På dette møde planlægges certificeringsforløbet.

Et typisk forløb vil være

  • Fase 1, hvor FORCE Certification A/S’s auditorer vurderer, om virksomhedens arbejdsmiljøledelsessystem lever op til ISO45001-standarden. Eventuelle konstaterede mangler eller problemområder skal være lukkede, inden certificeringen kan fortsætte.
  • Fase 2, hvor FORCE Certification A/S’s auditorer interviewer og observerer nøgleområder i virksomheden for at konstatere, om arbejdsmiljøledelsessystemet er korrekt implementeret og bliver fulgt i dagligdagen. Eventuelle konstaterede afvigelser skal være lukkede, inden certificeringen kan fortsætte.
  • Sidste punkt er et afsluttende møde med virksomhedens ledelse, samt en eller flere repræsentanter for arbejdstagere.

FORCE Certification A/S’s auditorer tilstræber at give virksomheden et værdiskabende certificeringsforløb, hvor virksomheden får fokus på forbedringsområder og kritiske områder, som virksomheden kan arbejde aktivt med.

Anne Husted

Anne Husted

Salgschef

ISO 45001 erstatter OHSAS 18001

Den nye ISO 45001 standard blev godkendt den 12. marts 2018 og er oversat til dansk DS/ ISO 45001:2018. Standarden bygger på den samme fælles struktur som ISO 9001 og ISO 14001 og erstatter OHSAS 18001 . Hvis du er certificeret efter OHSAS 18001, skal du derfor senest den 12. september 2021 have konverteret dit arbejdsmiljøledelsessystem til den nye ISO 45001. (Tidligere har seneste konverteringsdato være d. 12/3-2021, men er nu udsat grundet Covid 19).

Vi tilbyder certificering, ligesom vi afholder kurser og gå-hjem-møder om ISO 45001 og Kronesmiley ordningen.