Arbejdsmiljøledelsessystem – OHSAS 18001

Mange virksomheder har i dag implementeret et arbejdsmiljøledelsessystem, og ofte er det et kundekrav, at virksomheden har et DS/OHSAS 18001 arbejdsmiljøledelsescertifikat, hvormed virksomheden bl.a. kan dokumentere, at den overholder lovkrav på arbejdsmiljøområdet. Herunder at virksomheden forebygger arbejdsulykker og har en effektiv styring af indsatser og resultater på området. Samtidig viser virksomheden med sit certifikat, at der er fokus på medarbejdertrivslen.

Et DS/OHSAS 18001-arbejdsmiljøledelsescertifikat giver endvidere virksomheden mulighed for at opnå Arbejdstilsynets grønne krone-smiley samt fritagelse for screening af Arbejdstilsynet.

Se bekendtgørelse om anerkendt arbejdsmiljøcertifikat opnået gennem DS/OHSAS 18001 m.v. her: Bekendtgørelse om anerkendt arbejdsmiljøcertifikat.

Se seneste ændringer i bekendtgørelsen i forbindelse med en styrket arbejdsmiljøcertificering her: Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om anerkendt arbejdsmiljøcertifikat.

FORCE Certification A/S er akkrediteret af DANAK – SYSTEM Reg.nr. 6504 – til certificering af arbejdsmiljøledelsessystemer i overensstemmelse med DS/OHSAS 18001.

Hvordan foregår en certificering?

Starten på en typisk certificeringsproces er et indledende møde på virksomheden. På dette møde planlægges certificeringsforløbet.

Et typisk forløb vil være

  • Fase 1, hvor FORCE Certification A/S’s auditorer vurderer, om virksomhedens arbejdsmiljøledelsessystem lever op til DS/OHSAS 18001-standarden. Eventuelle konstaterede afvigelser skal være lukkede, inden certificeringen kan fortsætte.
  • Fase 2, hvor FORCE Certification A/S’s auditorer interviewer og observerer nøgleområder i virksomheden for at konstatere, om arbejdsmiljøledelsessystemet er korrekt implementeret og bliver fulgt i dagligdagen. Eventuelle konstaterede afvigelser skal være lukkede, inden certificeringen kan fortsætte.
  • Sidste punkt er et afsluttende møde med virksomhedens ledelse og udstedelse af et arbejdsmiljøledelsescertifikat.

FORCE Certification A/S’s auditorer tilstræber at give virksomheden et værdiskabende certificeringsforløb, hvor virksomheden får fokus på forbedringsområder og kritiske områder, som virksomheden kan arbejde aktivt med.

Anne Husted

Anne Husted

Salgschef

Ny arbejdsmiljøstandard ISO 45001

Den nye ISO 45001 standard blev godkendt i marts 2018 og er oversat til dansk DS/ ISO 45001:2018. Standarden bygger på den samme fælles struktur som ISO 9001 og ISO 14001 og erstatter den nuværende OHSAS 18001 arbejdsmiljøstandard. Hvis du er certificeret efter OHSAS 18001, skal du derfor senest tre år efter udgivelsen af ISO 45001 konvertere dit arbejdsmiljøledelsessystem til den nye ISO 45001.

Vi tilbyder certificering, ligesom vi afholder kurser og gå-hjem-møder om den nye standard, så du har mulighed for at forberede en så smidig og værdiskabende overgang som muligt.