Mange virksomheder har i dag implementeret et arbejdsmiljøledelsessystem, og ofte er det et kundekrav, at virksomheden er arbejdsmiljøcertificeret.

FORCE Certification A/S tilbyder certificering af jeres arbejdsmiljøledelsessystem efter ISO 45001. Hermed kan jeres virksomhed dokumentere, at I forebygger arbejdsrelateret skade og sygdom hos arbejdstagerne ved at skabe sikre og sunde arbejdspladser, samt at I overholder lovkravene på arbejdsmiljøområdet.

Et arbejdsmiljøcertifikat efter ISO 45001 giver endvidere virksomheden mulighed for at få vist anerkendelse af arbejdsmiljøcertifikatet på Arbejdstilsynets hjemmeside.

Se bekendtgørelse 1409:2020 om anerkendt arbejdsmiljøcertifikat opnået gennem DS/ISO 45001 m.v. her.

FORCE Certification A/S er akkrediteret af DANAK – SYSTEM Reg.nr. 6504 – til certificering af arbejdsmiljøledelsessystemer i overensstemmelse med ISO 45001 samt bekendtgørelse 1409:2020.

Hvordan foregår en certificering?

Starten på en typisk certificeringsproces er et indledende møde på virksomheden. På dette møde planlægges certificeringsforløbet.

Et typisk forløb vil være

  • Fase 1, hvor FORCE Certification A/S’s auditorer vurderer, om virksomhedens arbejdsmiljøledelsessystem lever op til ISO45001-standarden. Eventuelle konstaterede mangler eller problemområder skal være lukkede, inden certificeringen kan fortsætte.
  • Fase 2, hvor FORCE Certification A/S’s auditorer interviewer og observerer nøgleområder i virksomheden for at konstatere, om arbejdsmiljøledelsessystemet er korrekt implementeret og bliver fulgt i dagligdagen. Eventuelle konstaterede afvigelser skal være lukkede, inden certificeringen kan fortsætte.
  • Sidste punkt er et afsluttende møde med virksomhedens ledelse, samt en eller flere repræsentanter for arbejdstagere.

FORCE Certification A/S’s auditorer tilstræber at give virksomheden et værdiskabende certificeringsforløb, hvor virksomheden får fokus på forbedringsområder og kritiske områder, som virksomheden kan arbejde aktivt med.

Anne Husted

Anne Husted

Salgschef