Arbejdsmiljøledelsessystem – OHSAS 18001/ISO 45001

Mange virksomheder har i dag implementeret et arbejdsmiljøledelsessystem, og ofte er det et kundekrav, at virksomheden har et OHSAS 18001/ISO 45001 arbejdsmiljøledelsescertifikat, hvormed virksomheden bl.a. kan dokumentere, at den overholder lovkrav på arbejdsmiljøområdet. Herunder at virksomheden forebygger arbejdsulykker og har en effektiv styring af indsatser og resultater på området. Samtidig viser virksomheden med sit certifikat, at der er fokus på medarbejdertrivslen.

Et OHSAS 18001/ISO 45001-arbejdsmiljøledelsescertifikat giver endvidere virksomheden mulighed for at opnå Arbejdstilsynets grønne krone-smiley samt fritagelse for screening af Arbejdstilsynet.

Se AT-bekendtgørelse 1191:2013 om anerkendt arbejdsmiljøcertifikat opnået gennem DS/OHSAS 18001 m.v. her: https://amid.dk/regler/bekendtgoerelser/anerkendt-arbejdsmiljoecertifikat-ds-ohsas-18001-aendringer-1191-sam/.

Se Bekendtgørelse 1510:2018 om anerkendt arbejdsmiljøcertifikat opnået gennem DS/ISO 45001 m.v. her: https://amid.dk/regler/bekendtgoerelser/anerkendt-arbejdsmiljoecertifikat-ds-iso-45001-1510/.

FORCE Certification A/S er akkrediteret af DANAK – SYSTEM Reg.nr. 6504 – til certificering af arbejdsmiljøledelsessystemer i overensstemmelse med OHSAS 18001/ISO 45001.

Hvordan foregår en certificering?

Starten på en typisk certificeringsproces er et indledende møde på virksomheden. På dette møde planlægges certificeringsforløbet.

Et typisk forløb vil være

  • Fase 1, hvor FORCE Certification A/S’s auditorer vurderer, om virksomhedens arbejdsmiljøledelsessystem lever op til OHSAS 18001/ISO 45001-standarden. Eventuelle konstaterede afvigelser skal være lukkede, inden certificeringen kan fortsætte.
  • Fase 2, hvor FORCE Certification A/S’s auditorer interviewer og observerer nøgleområder i virksomheden for at konstatere, om arbejdsmiljøledelsessystemet er korrekt implementeret og bliver fulgt i dagligdagen. Eventuelle konstaterede afvigelser skal være lukkede, inden certificeringen kan fortsætte.
  • Sidste punkt er et afsluttende møde med virksomhedens ledelse og udstedelse af et arbejdsmiljøledelsescertifikat.

FORCE Certification A/S’s auditorer tilstræber at give virksomheden et værdiskabende certificeringsforløb, hvor virksomheden får fokus på forbedringsområder og kritiske områder, som virksomheden kan arbejde aktivt med.

Anne Husted

Anne Husted

Salgschef

Ny arbejdsmiljøstandard ISO 45001

Den nye ISO 45001 standard blev godkendt den 12. marts 2018 og er oversat til dansk DS/ ISO 45001:2018. Standarden bygger på den samme fælles struktur som ISO 9001 og ISO 14001 og erstatter den nuværende OHSAS 18001 arbejdsmiljøstandard. Hvis du er certificeret efter OHSAS 18001, skal du derfor senest den 12. marts 2021 have konverteret dit arbejdsmiljøledelsessystem til den nye ISO 45001.

Vi tilbyder certificering, ligesom vi afholder kurser og gå-hjem-møder om den nye standard, så du har mulighed for at forberede en så smidig og værdiskabende overgang som muligt.