Arbejdsmiljøledelsessystem – OHSAS 18001

Mange virksomheder har i dag implementeret et arbejdsmiljøledelsessystem, og ofte er det et kundekrav, at virksomheden har et DS/OHSAS 18001 arbejdsmiljøledelsescertifikat, hvormed virksomheden bl.a. kan dokumentere, at den overholder lovkrav på arbejdsmiljøområdet. Herunder at virksomheden forebygger arbejdsulykker og har en effektiv styring af indsatser og resultater på området. Samtidig viser virksomheden med sit certifikat, at der er fokus på medarbejdertrivslen.

Et DS/OHSAS 18001-arbejdsmiljøledelsescertifikat giver endvidere virksomheden mulighed for at opnå Arbejdstilsynets grønne krone-smiley samt fritagelse for screening af Arbejdstilsynet.

FORCE Certification A/S er akkrediteret af DANAK – SYSTEM Reg.nr. 6504 – til certificering af arbejdsmiljøledelsessystemer i overensstemmelse med DS/OHSAS 18001.

Hvordan foregår en certificering?

Starten på en typisk certificeringsproces er et indledende møde på virksomheden. På dette møde planlægges certificeringsforløbet.

Et typisk forløb vil være

  • Fase 1, hvor FORCE Certification A/S’s auditorer vurderer, om virksomhedens arbejdsmiljøledelsessystem lever op til DS/OHSAS 18001-standarden. Eventuelle konstaterede afvigelser skal være lukkede, inden certificeringen kan fortsætte.
  • Fase 2, hvor FORCE Certification A/S’s auditorer interviewer og observerer nøgleområder i virksomheden for at konstatere, om arbejdsmiljøledelsessystemet er korrekt implementeret og bliver fulgt i dagligdagen. Eventuelle konstaterede afvigelser skal være lukkede, inden certificeringen kan fortsætte.
  • Sidste punkt er et afsluttende møde med virksomhedens ledelse og udstedelse af et arbejdsmiljøledelsescertifikat.

FORCE Certification A/S’s auditorer tilstræber at give virksomheden et værdiskabende certificeringsforløb, hvor virksomheden får fokus på forbedringsområder og kritiske områder, som virksomheden kan arbejde aktivt med.

Anne Husted

Anne Husted

Salgschef