November 2018:

FORCE Certification A/S  kan som det første certificeringsorgan i Danmark med DANAK akkreditering udstede ISO 45001 certifikater.

Det er med stolthed, at FORCE Certification nu har udstedt det første ISO 45001 Certifikat under DANAK akkreditering.

Ønsker jeres virksomhed ligeledes at blive ISO 45001 certificeret under DANAK akkreditering, kan I kontakte Sales manager Anne Husted

Information om ændringer i certificeringsordningen Kronesmiley

Regeringen har den 18. november 2016 indgået aftale om en styrket arbejdsmiljøcertificering, der skal styrke tilliden til den anerkendte arbejdsmiljøcertificering1 og kronesmileyordningen.

Aftalen omhandler 8 initiativer kan læses her.

I den forbindelse er der oprettet et  Arbejdsmiljøcertificeringsudvalg, der har til opgave at overvåge og bidrage til udviklingen af certificeringsordningen generelt. Derudover skal udvalget have særligt fokus på, hvordan psykisk arbejdsmiljø håndteres af certificeringsorganer og understøtte arbejdsmiljøorganisationen i forbindelse med dens opgaver på certificerede virksomheder. Kommisoriet for dette udvalg kan læses i sin helhed på her.

FORCE Certification følger udvalgets arbejde, og vi vil løbende informere i vores Linkedin-gruppe: Arbejdsmiljøledelse.

News about certification Schemes

News about certification Schemes