Certifiering av kvalitetssystem – Kvalitet ger konkurrensfördelar

Ett ISO 9001 certifikat visar att ert företag tar frågor som kvalitet och kundtillfredsställelse på största allvar i företagets processer, produkter och tjänster. Det visar klart och tydligt på företagets engagemang och dess förmåga att identifiera, kontrollera, samt att på ett systematiskt sätt bevaka kvalitet och kundtillfredsställelse inom sin organisation. Genom att det är utfärdat och granskat av oss, som oberoende part, kan era kunder känna stort förtroende för ert företag.

ISO 9001

Standarden är applicerbar på alla processer i en organisation som har påverkan på kvalitet. Den betonar ständiga förbättringar och kundtillfredsställelse. De viktigaste delarna i standarden är:

  • Ledningssystem för kvalitet
  • Ledningens ansvar
  • Hantering av resurser
  • Produktframtagning
  • Mätning, analys och ständiga förbättringar

Opartiskhet och kompetens

Våra auditörer och experter är utvalda specialister, som alla uppfyller stränga krav gällande opartiskhet och kompetens. FORCE Certification A/S är ackrediterat av DANAK som är den danska motsvarigheten till SWEDAC.

Funderar ni på att certifiera ert företag eller byta certifieringsorgan så tveka inte att kontakta oss på info@force.se

Download vår brochyr om certificering av kvalitetssystem, klicka här

Sökning av gällande certifikat