Klagevejledning

FORCE Certification A/S har udarbejdet denne klagevejledning som du skal følge for at vi kan sikre dig en hurtig og seriøs behandling. Vi betragter enhver klage som et feedback fra dig til at forbedre vores service.

En klage omfatter også din anke over en beslutning vi har truffet omkring en inspektionsopgaver eller din certificeringsproces.

Din klage skal altid være skriftlig, gerne via email, og være stilet til vor direktør. Ønsker du at klage over vor beslutning skal du fremsende klagen senest 4 uger efter din modtagelse af vor beslutning.

For at behandle din klage effektivt, beder vi dig om at oplyse os følgende ud over selve klagen:

   • navn og stilling
   • virksomhedens navn og adresse (hvis relevant)
   • kontaktinformation (email, telefon, mm)
   • certificeringens/inspektionens område

(Ved indsendelse af ansøgningsskemaer accepterer du FORCE Certification A/S’s politik for håndtering af persondata iflg. GDPR. Persondatapolitikken fremgår her).

Din klage behandles af afdelingschefen for området eller direktøren. Medarbejdere, der har været involveret i inspektionopgaven eller din certificeringsproces kan ikke deltage i beslutningen om klagen.

Når vi har modtaget din klage vil du inden 1 uge modtage en bekræftelse og måske med nogle opklarende spørgsmål.

Indenfor 2-4 uger vil du modtage en plan for klagebehandlingen incl kontaktperson, beskrivelse af klagen og den forventede svartid.

Du modtager herefter en skriftlig (evt. via email) afgørelse på din klage, samt angivelse af eventuelle ankemuligheder.

Øvrige forhold

Hvis du ønsker at klage over:

   • FORCE Certification A/S som bemyndiget organ, kan du altid indbringe klagen direkte til den udpegende myndighed.
   • Et af os certificeret produkt, person eller virksomhed skal du fremsende klagen til vor direktør. Vi vil informere vor kunde om din klage på et passende tidspunkt. Sådanne klager behandles som øvrige klager.
   • FORCE Certification A/S til vor Certificeringskomite vedrørende ISO 9712/Nordtest scheme, chapter 8.2, sender du ligeledes klagen til vor direktør.

Kontaktoplysninger:

Benyt venligst vores kontaktoplysning eller send klagen til FORCE Certification A/S, Park Allé 345, 2605 Brøndby, Att.: Direktøren.