Verifikation af elevatorer efter ombygning eller efter væsentlig reparation Verifikationen udføres i overensstemmelse med kravene i bekendtgørelse nr. 677/2008, kapitel 3, §§ 9 og 10. Ansøger fremsender detaljerede tekniske oplysninger om ombygningens eller reparationens omfang inklusive relevante beregninger og tegninger med beskrivelse af ændringerne samt grunden til, at de er blevet udført. Efter granskning af materialet underkastes elevatoren relevante inspektioner og prøver for at godtgøre, at elevatoren efter ombygningen eller reparationen stadig opfylder gældende krav. Verifikationen dokumenteres i en verifikationsrapport.