FORCE Certification A/S tilbyder verifikation af indretning, ombygning og reparation af trykbærende udstyr efter Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 99.

FORCE Certification A/S’s ydelser som akkrediteret prøvningsorgan omfatter:

  1. Verifikation af  ombygning af trykbærende udstyr og enheder
  2. Verifikation af væsentlig reparation af trykbærende udstyr og enheder
  3. Verifikation af indretning af trykbærende udstyr og enheder

For trykbærende udstyr og enheder efter Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 99/07, der falder i kontrolklasse A og B, jf. Bilag 1 til bekendtgørelsen, skal fabrikanten/brugeren/ejeren lade foretage en verifikation af udstyret, inden det leveres til brug første gang efter ombygning eller efter væsentlig reparation.

I forbindelse med verifikationen skal den tekniske dokumentation forelægges for et prøvningsorgan. Kravene ved verifikationen er beskrevet i bekendtgørelsens kapitel 4.

En verifikation indeholder følgende aktiviteter:

  1. Fabrikanten fremsender den tekniske dokumentation, som beskrevet i Bekendtgørelsens Bilag III for modul G i relevant omfang, se TD1, TD2 , TD3, TD4, TD5.
  2. Prøvning og gennemgang af den tekniske dokumentation ved eksaminator
  3. Verifikation af reparation/indretning
  4. Verifikation af slutprøvning

FORCE Certification A/S stempler efter verifikationen udstyret med FORCE Certification A/S’s bomærke samt årstal for verifikationen FORCE Certification A/S udsteder en verifikationsattest.

Vi skal overvære prøvningen af hvert enkelt produkt eller hver enkel produktions­enhed for at verificere overensstemmelse med kravene.

Akkrediteret af DANAK

Vi er akkrediteret af DANAK efter bekendtgørelse nr. 99 af 31. januar 2007 om indretning, ombygning og reparation af trykbærende udstyr som akkrediteret prøvnings­organ til verifikation af trykbærende udstyr efter ombygning eller væsentlig reparation.

FORCE Certification A/S’s almindelige betingelser, og vore almindelige bestemmelser for inspektion, ABC-INSP er gældende for verifikationen.

Servicenteret

Servicenteret