Skal dit trykbærende udstyr CE-mærkes efter PED direktivet for indretning af trykbærende udstyr, er FORCE Certification A/S din naturlige partner. Vi har mere end 75 års erfaring med trykbærende udstyr (PED-direktivet).

Vi er akkrediteret som Conformity Assessment Body (CAB) af DANAK (EA-MLA) og efterfølgende af Arbejdstilsynet udpeget som bemyndiget organ i henhold til :

Vi gennemfører overensstemmelsesvurdering efter modulerne A1, B, B1, C1, F og G i henhold til vores akkreditering reg. nr.: 9057. Se også diagrammet “Flow for PED-moduler“.

Modulerne (kvalitetssikring) D, D1, E og H gennemføres som ak­krediteret systemcertificering (reg. Nr.: 5008) i henhold til vore almindelige betingelser for certificering af kvalitetssystemer, ABC-Sys. Kvalitets­modulerne er til orientering beskrevet i denne vejledning, men kræver en separat aftale i henhold til ABC-Sys.

Har du ønske om overensstemmelsesvurdering i henhold til modul E1 og H1 bedes du kontakt os.

PED direktivet og SPVD direktivet er implementeret via Arbejdstilsynets bekendt­gørelser nr. 190/15 henholdsvis nr. 1304/15.

Vores notificering til trykbærende udstyr fremgår ad EU-database Nando via disse links: PED og SPVD.

Vil du vide mere om selve certificeringsprocessen kan du anvende  EU’s guide for CE-mærkning.

Christen Thygesen

Christen Thygesen

Projektleder

Ved indsendelse af ansøgningsskemaer accepterer du FORCE Certification A/S’s politik for håndtering af persondata iflg. GDPR. Persondatapolitikken fremgår her.