Er du ejer af en eller flere elevatorer, eller arbejder din virksomhed med opstilling af nye eller service af eksisterende elevatorer, kan FORCE Certification A/S tilbyde sin service som bemyndiget organ, akkrediteret inspektionsorgan eller akkrediteret prøvningsorgan i henhold til nedenstående:

  • Virksomheden fremsender ansøgning til FORCE Certification A/S
  • FORCE Certification A/S udarbejder et prøvningsprogram
  • Der aftales en tidsplan for inspektionen

Inspektion af trykbærende udstyr indebærer forskellige aktiviteter.  Forløbet af inspektionen eller verifikationen er følgende:

Akkrediteret inspektionsorgan

I henhold til bekendtgørelsen om anvendelse og opstilling af elevatorer m.v.:

  • Nationalt udpeget organ
  • Udforer opstillingskontrol af nye elevatorer
  • Udforer opstillingskontrol af elevatorer efter flyt-ning

Akkrediteret provningsorgan

I henhold til bekendtgørelsen om indretning, ombygning og reparation af elevatorer m.v.:

  • Nationalt udpeget organ
  • Udforer verifikation af elevatorer efter ombygning
  • Udforer verifikation af elevatorer efter reparation.
  • Udforer periodisk besigtigelse og afprøvning af eksisterende elevatorer.

FORCE Certification A/S’s inspektorer er akkrediteret til at udføre både den direktivbestemte kontrol af selve elevatoren og den nationalt bestemte opstillingskontrol, der drejer sig om elevatorens omgivelser, adgangsveje og rummenes indretning m.v. Derfor kan vi som bemyndiget organ og akkrediteret inspektionsorgan udføre begge inspektioner ved et og samme besøg, nar det drejer sig om nyopstillede elevatorer.

FORCE Certification A/S har landsdækkende inspektører i Dan­mark.

Asbjørn Andresen

Asbjørn Andresen

Teknisk Ansvarlig