Trykprøvning

Formålet med trykprøvningen er at konsta­tere, om der fremkommer utætheder eller væsentlige blivende deformationer. Herudover kan formålet i et vist omfang være at fjerne spændinger.

Trykprøvningen udføres normalt med vand eller anden ufarlig væske. Det er ikke tilladt at tryk­prøve med væsker, som er giftige eller ætsende, eller hvis flammepunktet er mindre end eller lig med 55oC. Trykprøvning med væsker med en temperatur højere end 40oC accepteres ikke, med mindre der træffes særlige forholdsregler.

Prøvningstrykket skal være mindst 1,3 gange indstillingstrykket, men fastsættes i øvrigt efter den oprindelige konstruktionsgodkendelse eller Konstruktionsnorm.

Prøvningstrykket skal opretholdes i så lang tid, at konstruktionen kan undersøges i fuldt omfang, dog minimum 10 minutter. Ved prøvningstryk over 100 bar skal trykket sænkes til indstil­lings­trykket, inden den visuelle kontrol foretages.

Den periodiske trykprøve foretages i henhold til bekendtgørelsens kapitel 5, 6 og 7, bilag 3 punkt 2.3, samt Arbejdstilsynets vejledninger, når sådanne foreligger.