Periodisk eftersyn

Det periodiske eftersyn, skal godtgøre, at udstyret / enheden er opstillet, indrettet, udstyret, vedligeholdt og passet efter gældende regler, således at drift kan ske uden risiko for de beskæftigede og omgivelserne. Ved enheder skal det endvidere vurderes, om beskyttelsesforanstaltningerne mod overskridelse af de tilladte grænser fungerer korrekt.

Periodisk eftersyn foretages i henhold til bekendtgørelsens kapitel 5, bilag 3 punkt 2.1 samt Arbejdstilsynets vejledninger.

Ved eftersyn af enheder kontrolleres endvidere efter bekendtgørelsens § 11 stk. 3 og 4.