Periodisk besigtigelse

Den periodiske besigtigelse skal godtgøre, at det trykbærende udstyr og/eller enhed er i en sådan stand, at dens fortsatte drift kan ske uden risiko for de beskæftigede og omgivelserne.

Forud for en besigtigelse skal udstyret være forberedt til besigtigelsen, herunder rengøring, evt. fjernelse af skadelige belægninger, fx kedelsten, og eventuelt udluftninger, så besigtigelsen kan foretages sikkerhedsmæssigt forsvarligt.

Trykbeholdere og dampkedler besigtiges både ind- og udvendigt, medmindre der er fastsat andre regler om det enkelte udstyr, jf. bilag 5.

Den periodiske besigtigelse foretages i henhold til bekendtgørelsens kapitel 5, 6 og 7, bilag 3 punkt 2.2.