Opstillingskontrol

Udførelsen af opstillingskontrollen er en flersidet operation, der ikke blot omfatter selve tryk­beholderen, men også en kontrol af opstillingssted, trykbeholderens udrustning med nødvendigt armatur og rørledninger.

Hvad selve trykbeholderens trykpart angår, består opstillingskontrollen som regel af en konsta­tering af trykbeholderens identitet (mærkeplade), eftersyn for eventuelle transportskader og en kontrol af, om der foreligger de foreskrevne dokumenter vedrørende dens fremstilling, og om trykbeholderen er behørigt stemplet.

Opstillingskontrol foretages i henhold til bekendtgørelsens kapitel 4 og bilag 3 punkt 1 samt Arbejdstilsynets vejledninger.