Levetidsundersøgelser

Udstyr konstrueret med en begrænset levetid som følge af udmattelsespåvirkninger eller krybe­påvirkninger skal senest ved halvdelen af forbrugt levetid vurderes for at fastlægge et program for levetidsundersøgelser. Programmet skal fastlægge art, omfang og tidspunkt for undersøgelser, som er nødvendige for fortsat sikker drift. Programmet skal udarbejdes i overensstemmelse med de af Arbejdstilsynets nærmere angivne retningslinjer i At-vejledninger m.v.

Programmet skal sammen med anden relevant dokumentation senest ved halvdelen af forbrugt levetid fremsendes til bedømmelse.

Program for levetidsundersøgelser vurderes i henhold til bekendtgørelsens afsnit 5, bilag 3 punkt 3.1 og bilag 4 punkt 4 samt Arbejdstilsynets vejledninger herom.