Driftsegnethed

Udstyr, hvor der i forbindelse med en besigtigelse eller trykprøvning eller på anden vis er konsta­teret ikke-konditionsmæssige forhold, vurderes efter retningslinier anerkendt af Arbejdstilsynet med henblik på fortsat brug eventuelt med begrænsninger. I vurderingen skal indgå en detaljeret risikoanalyse. Vurderingen foretages af ejer/bruger og skal indeholde en konklusion, om fortsat brug af udstyret kan ske på en sikkerhedsmæssig fuldt forsvarlig måde.

Rapporten for denne vurdering sammen med anden relevant dokumentation vurderes af FORCE Certification A/S med henblik på udstyrets fortsatte brug.

Resultatet af undersøgelsen meddeles brugeren i form af en rapport med angivelse af, om fortsat brug kan ske på sikkerhedsmæssig fuldt forsvarlig måde. I bekræftende fald angives følgende:

  • hvor lang tid udstyret kan bruges
  • hvilke særlige undersøgelser, der skal udføres
  • hvornår de særlige undersøgelser skal udføres
  • eventuelle begrænsninger i anvendelsen (tryk, temperatur, personadgang, mv.)