Når et trykudstyr tages i anvendelse, skal der gennemføres kontrol og undersøgelser af udstyret som beskrevet i Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1977/21.

Følgende aktiviteter skal altid udføres, når en virksomhed ansøger om inspektion af et trykbærende udstyr eller enhed:

  • Virksomheden fremsender ansøgning til FORCE Certification A/S
  • FORCE Certification A/S udarbejder et prøvningsprogram
  • Der aftales en tidsplan for inspektionen

Inspektion af trykbærende udstyr indebærer mange forskellige aktiviteter. På de følgende sider er vist en kort oversigt over forløbet af inspektionen eller verifikationen:

Christen Thygesen

Christen Thygesen

Projektleder