Inspektion og verifikation af trykbærende udstyr

Vores inspektioner gennemføres i henhold til AT 100/07.

Følgende aktiviteter skal altid udføres, når en virksomhed ansøger om inspektion af et trykbærende udstyr eller enhed:

  • Virksomheden fremsender ansøgning til FORCE Certification A/S
  • FORCE Certification A/S udarbejder et prøvningsprogram
  • Der aftales en tidsplan for inspektionen

Inspektion af trykbærende udstyr indebærer mange forskellige aktiviteter. På de følgende sider er vist en kort oversigt over forløbet af inspektionen eller verifikationen:

Christen Thygesen

Christen Thygesen

Projektleder